ตำแหน่งบริษัทสำหรับการเติบโตในระยะยาวและความสามารถ

ในการเข้าร่วม Shuffle Master นาย Isaacs กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ได้เข้าร่วม Shuffle Master ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ทั้งสำหรับบริษัทและสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก Shuffle Master เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสูง พนักงานที่มีความสามารถ และฐานลูกค้าทั่วโลกที่กำลังเติบโต มีโอกาสพิเศษรออยู่ข้างหน้าสำหรับ Shuffle Master และฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมงานทั้งหมดในขณะที่เราวางตำแหน่งบริษัทสำหรับการเติบโตในระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรในอนาคต”

Saunders กล่าวต่อว่า “คณะกรรมการอยากจะขอบคุณ David Lopez และทีมงาน Shuffle Master ทั้งหมดสำหรับความสำเร็จของพวกเขาในปีที่ผ่านมา คุณภาพและความลึกของความแข็งแกร่งภายในของเราไม่เคยดีไปกว่านี้ และด้วยเหตุนี้ ผู้นำระดับสูงของ Gavin และ David พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับโลกของเรา จะเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต”เกี่ยวกับชัฟเฟิลมาสเตอร์ อิงค์

Shuffle Master, Inc. เป็นบริษัทจัดหาเกมที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าคาสิโนด้วยการทำกำไร ผลผลิต และความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงเนื้อหาความบันเทิงเกมยอดนิยมและล้ำสมัยผ่านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในสี่ประเภทที่แตกต่างกัน: ผลิตภัณฑ์ยูทิลิตี้ซึ่งรวมถึง เครื่องสับไพ่อัตโนมัติ เครื่องเรียง

ชิปรูเล็ตและโมดูลระบบตารางอัจฉริยะ เกมโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมถึงเกมสด เดิมพันข้างเคียงและโปรเกรสซีฟ ระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเกม e-Table ต่างๆ และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเครื่องสล็อตวิดีโอแบบดั้งเดิมสำหรับตลาดบางแห่ง . บริษัทรวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตที่www.shufflemaster.com _ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ตลอดจนสมมติฐานที่จัดทำขึ้นโดยและข้อมูลที่มีให้ผู้บริหาร บริษัทถือว่าแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การคุ้มครองความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายห

ลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้บังคับ และไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจถูกละเมิด ถูกยักยอก ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรืออยู่

ภายใต้การเรียกร้องการละเมิด ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง; อุตสาหกรรมเกมมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และรักษาใบอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อไป ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อ

ย่างต่อเนื่องให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท การฟ้องร้องอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ความเสียหาย และความรับผิดที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

บริษัทแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียว และธุรกิจของบริษัทจะประสบปัญหาหากผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้าสมัยหรือความต้องการลดลง การหยุดชะงักในกระบวนการผลิตของบริษัทหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทอาจประสบความสูญเสียเนื่องจา

กปัญหาทางเทคนิคหรือกิจกรรมฉ้อฉล บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าและขึ้นอยู่กับความผันผวนของอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ความเสี่ยงด้านตลาดบางประการอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประกอบการ และแนวโน้มของบริษัท การตกต่ำอย่างต่อเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปทั่วโลกหรือในอุตสาหกรรมเกมหรือความต้องการเล่นเกมที่ลดลง

อาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การเติบโตในประเทศและทั่วโลกของบริษัทและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายประการ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทอาจส่

งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือกฎหมายการเล่นเกม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินจำนวนมากในการเข้าซื้อกิจการ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีข้อบกพร่อง ชื่อเสียงของบริษัทอาจเสียหายและผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบ; บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานต่อสาธารณะได้อย่างเพียงพอ การที่บริษัทปฏิบัติตาม

พันธสัญญาทางการเงินอย่างต่อเนื่องในวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อผูกมัดที่เข้มงวดในข้อตกลงที่ควบคุมวงเงินกู้อาวุโสที่มีหลักประกันของบริษัทอาจจำกัดความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานใ

นอนาคตหรือความต้องการด้านเงินทุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในความสนใจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทอาจมีความผันผวนทุกไตรมาส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอาจพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-KRedwood Systems แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพพลังงานและผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นผู้นำในความพยายามทางการตลาดSam Klepper เข้าร่วมในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อชี้แนะความพยายามของผลิตภัณฑ์และช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีการควบคุมแสงอัจฉริยะ

30 มีนาคม 2554 08:01 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกฟรีมอนต์, แคลิฟอร์เนีย—( BUSINESS WIRE ) — Redwood Systems ผู้นำด้านการควบคุมไฟ LED แบบเครือข่ายและระบบอัจฉริยะในอาคาร ประกาศในวันนี้ว่า Sam Klepper ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ในบทบาทนี้ Klepper จะรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ ในพื้นที่ควบคุมแสงสว่างและอาคาร นอกจากนี้ เขายังจะขับเคลื่อนการตลาดองค์กรและการริเริ่มความร่วมมือด้านโคมไฟ LED เพื่อยกระดับการนำเทคโนโลยีแสงอัจฉริยะที่เป็นนวัตกรรมของ Redwood มาใช้ให้มากขึ้น

“ประสบการณ์และความหลงใหลที่ Sam นำมาจากประสบการณ์หลายปีในการผลักดันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการทำงานด้านประสิทธิภาพพลังงานถือเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับทีม Redwood”

ทวีตนี้Dave Leonard ซีอีโอของ Redwood Systems กล่าวว่า “ประสบการณ์และความหลงใหลที่ Sam นำมาจากช่วงเวลาหลายปีของเขาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง และการทำงานด้านประสิทธิภาพพลังงานถือเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับทีม Redwood” “ประวัติอันโดดเด่นของเขาในการนำผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเกมออกสู่ตลาด และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานของลูกค้าจะพิสูจน์ได้ว่าล้ำค่าเมื่อ Redwood เข้าสู่ระยะต่อไปของการเติบโต เราตั้งตารอที่แซมจะกลายเป็นบุคคลสำคัญในการสื่อสารถึงคุณค่าของการควบคุมแสงอัจฉริยะของ Redwood และแพลตฟอร์มการสร้างอัจฉริยะ และผลักดันการนำไปใช้ในตลาดหลักของเราต่อไป”

ามคิดริเริ่มด้านบุคลากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเครดิตของบริษัทหรือการเสื่อมสภาพของสภาวะตลาดอาจจำกัดการเข้าถึงตลาดทุความเสี่ยงที่การอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (“IT”) อาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัความเสี่ยงที่กระทำหรือละเว้นโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัท รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ขายของบริษัท อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้คดี คดีความ ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายสุทธิ ค่าใช้จ่าย และ/หรือกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ และ
ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงแนวการกำกับดูแลหรือการบริหารอาจส่งผลเสียต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันได้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2554

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2011 บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสาธารณะ แม้ว่าประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ที่แสดงหรือโดยนัยในนั้นจะไม่ ตระหนักเกี่ยวกับแก๊ป อิงค์

Gap Inc. เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอเสื้อผ้า เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และทารกภายใต้แบรนด์ Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime และ Athleta ยอดขายสุทธิในปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 14.7 พันล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ Gap Inc. มีวางจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศทั่วโลกผ่านร้านค้าที่ดำเนินการโดยบริษัท

ประมาณ 3,100 แห่ง ร้านค้าแฟรนไชส์ประมาณ 180 แห่ง และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หากต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.gapinc.comต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งบนสนามได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สร้างประสบการณ์การแข่งรถที่เข้มข้นและสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา MX vs. ATV Aliveนำเสนอเอนจิ้นฟิสิกส์ที่โด่งดังของแฟรนไชส์เวอร์ชั่นขั้นสูง จะให้การเปลี่ยนรูปภูมิประเทศที่ประณีตและการควบคุมที่ราบรื่นและใช้งานง่ายซึ่งจะดึงดูดทั้งผู้มาใหม่และแฟน

ตัวยง MX กับ ATV Aliveนอกจากนี้ยังจะใช้วิธีการเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลแบบ “ตามสั่ง” ซึ่งอนุญาตให้ผู้เล่นจ่ายเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการเล่น และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์MX vs. ATV Alive จะมีนักกีฬามอเตอร์ครอสที่โดดเด่นบนหน้าปกและในวิดีโอในเกมที่หลากหลาย: James Stewart แชมป์

AMA Supercross 2 สมัย MX vs. ATV Aliveจะมอบสุดยอดประสบการณ์การแข่งรถวิบากเมื่อวางจำหน่ายบน Xbox 360 และ PlayStation3 ในราคาขายปลีกที่แนะนำที่ 39.99 เหรียญสหรัฐฯ ตามกำหนดการวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2554 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MX vs. ATV Alive โปรดไปที่ www . mxvsatv.com .เกี่ยวกับทีคิว

THQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเกมยอดนิยม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด THQ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่าย

สำนักงานทั่วโลกที่ตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THQ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.thq.com THQ, MX vs. ATV, MX vs. ATV Alive และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ THQ Inc.เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อความที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตอาจเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจ ของ THQ

Inc. และบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “THQ”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคาดหวังและการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ MX vs. ATV Alive และขึ้นอยู่กับความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริหารและข้อสันนิษฐานบางประการที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจ

ทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ปัจจัยทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือราคาของเรา ผู้อ่านควรตรวจสอบ

ปัจจัยเสี่ยงและข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของ THQ อย่างรอบคอบ ซึ่งอธิบายไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่ THQ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมทั้งรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31

มีนาคม 2010 และรายงานประจำไตรมาสที่ตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้ในนั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น THQ ปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงมุมมองของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนดังกล่าว หรือแก้ไขหรือ

เผยแพร่ผลการแก้ไขใดๆ ต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้นเครือข่ายโทรทัศน์ฮับเปิดตัวตารางรายการที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2554-2555 ต่อยอดความสำเร็จในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับเด็กและครอบครัว
“Scrabble Showdown,” “Majors & Minors,” “The Game of Life,” “The Aquabats Super Show” และ Warren Buffett แอนิเมชั่นพิเศษท่ามกลางแอ็คชั่นผจญภัยใหม่, เกมสำหรับครอบครัว, เพลง, ซีรีส์ตลกที่จะเข้าร่วมรายการ

ซีรีส์ที่กลับมา ได้แก่ “Transformers Prime,” “Dan Vs.,” “Family Game Night,” “RL Stine’s The Haunting Hour: The Series,”“My Little Pony Friendship is Magic”

24 มีนาคม 2554 08:45 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( BUSINESS WIRE )—การแข่งขันดนตรีสำหรับเด็ก เกมโชว์สำหรับครอบครัวที่สร้างจากแบรนด์ดังอันเป็นที่รัก และวอร์เรน บัฟเฟตต์แอนิเมชันเป็นหนึ่งในโปรแกรมต้นฉบับใหม่ 9 รายการที่จะเข้าร่วมในซีรีส์ยอดนิยมที่กลับมาอีก 10 เรื่องพร้อมตอนใหม่ใน รายชื่อรายการปี 2554-2555 บน เครือข่ายโทรทัศน์ The Hubจุดหมายปลายทางสำหรับเด็กและครอบครัว การประกาศกลยุทธ์ความทะเยอทะยานอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายในการเขียนโปรแกรมต้นฉบับ ซึ่งรวมถึงการผลิตใหม่ 425 ชั่วโมงครึ่งบนเครือข่ายเดียวในหนึ่งฤดูกาลโทรทัศน์ จัดทำโดย Margaret Loesch ประธานและซีอีโอของ The Hub ล่วงหน้าล่วงหน้าของเครือข่าย พบปะกับนักโฆษณาในนิวยอร์กเย็นวันพฤหัสบดี

นที่ปลอดภัยพร้อมการเชื่อมต่อและคุณภาพบริการที่เหนือชั้น Zong เป็นผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือสำหรับ Facebook Credits และยังเป็นที่ยอมรับในไซต์ร้านค้าดิจิทัลกว่าพันแห่ง เข้าถึงผู้ใช้มือถือ 3.2 พันล้านคน Zong มอบความสามารถในการชำระเงินที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในกว่า 40 ประ

เทศใน 21 ภาษา Zong ตั้งอยู่ที่ Menlo Park โดยมีสำนักงานในปารีส เจนีวา และดุสเซลดอร์ฟ และได้รับการสนับสนุนจาก Matrix Partners Advent Venture Partners และ Newbury Ventures สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.zong.com

Shuffle Master, Inc. แต่งตั้ง Gavin Isaacs เป็น CEO คนใหม่17 มีนาคม 2554 09:01 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกลาสเวกัส—( BUSINESS WIRE ) — Shuffle Master, Inc. (NASDAQ Global Select Market: SHFL) (“Shuffle Master” หรือ “บริษัท”) ประกาศใน

วันนี้ว่า Gavin Isaacs ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสม นายไอแซคจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท

“หลังจากการค้นหาอย่างกว้างขวางซึ่งเราได้พิจารณาผู้สมัคร CEO ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติมากมาย Gavin มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำคัญทั้งหมดของเราเพื่อนำไปสู่บทต่อไปของการเติบโตและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Shuffle Master”

ทวีตนี้Mr. Isaacs มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 12 ปี รวมถึงบทบาทอาวุโสกับบริษัทเทคโนโลยีเกมทั่วโลก เขามาที่ Shuffle Master จาก Bally Technologies ในลาสเวกัส ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2549 ก่อนร่วมงานกับ Ba

lly Technologies คุณไอแซคเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ Aristocrat Leisure Limited รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการตลาดทั่วโลกและการพัฒนาธุรกิจที่สำนักงานของบริษัทในออสเตรเลีย กรรมการผู้จัดการของสาขายุโรปในลอนดอน; และดูแลทวีปอเมริกาในฐานะประธานของ Aristocrat Technologies, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในลาสเวกัสของ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited

“หลังจากการค้นหาอย่างครอบคลุม ซึ่งเราได้พิจารณาผู้สมัคร CEO ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคน Gavin มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำคัญทั้งหมดของเราเพื่อนำไปสู่บทต่อไปของการเติบโตและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Shuffle Master” Garry Saunders ประธานคณะกรรมการ

ของ Shuffle Master กล่าว “ความเป็นผู้นำที่กว้างขวางและได้รับการพิสูจน์แล้วของเขาในด้านเทคโนโลยีเกมระดับนานาชาติและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมงานมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่มีทักษะของเรา เราเชื่อว่า Gavin จะสามารถขับเคลื่อนทั้งนวัตกรรมและการดำเนินการตามกลยุทธ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

David Lopez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Shuffle Master กล่าวเสริมว่า “หลังจากใช้เวลากับ Gavin เป็นเวลานาน ผมรู้สึกยินดีที่คณะกรรมการได้เลือกผู้สมัครที่มีประสบการณ์และความเป็นผู้นำในระดับเดียวกับ Gavin ฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเขาเพื่อยกระดับตำแหน่งของ Shuffle Master ในตลาดโลกและขยายโอกาสของเราสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน”

ในการเข้าร่วม Shuffle Master นาย Isaacs กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ได้เข้าร่วม Shuffle Master ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ทั้งสำหรับบริษัทและสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก Shuffle Master เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสูง พนักงานที่มีความสามารถ และฐานลูกค้าทั่วโลกที่กำลังเติบโต มีโอกาสพิเศษรออยู่ข้างหน้าสำหรับ Shuffle Master และฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมงานทั้งหมดในขณะที่เราวางตำแหน่งบริษัทสำหรับการเติบโตในระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรในอนาคต”

Saunders กล่าวต่อว่า “คณะกรรมการอยากจะขอบคุณ David Lopez และทีมงาน Shuffle Master ทั้งหมดสำหรับความสำเร็จของพวกเขาในปีที่ผ่านมา คุณภาพและความลึกของความแข็งแกร่งภายในของเราไม่เคยดีไปกว่านี้ และด้วยเหตุนี้ ผู้นำระดับสูงของ Gavin และ David พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับโลกของเรา จะเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต”เกี่ยวกับชัฟเฟิลมาสเตอร์ อิงค์

Shuffle Master, Inc. เป็นบริษัทจัดหาเกมที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าคาสิโนด้วยการทำกำไร ผลผลิต และความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงเนื้อหาความบันเทิงเกมยอดนิยมและล้ำสมัยผ่านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในสี่ประเภทที่แตกต่างกัน: ผลิตภัณฑ์ยูทิลิตี้ซึ่งรวมถึง เครื่องสับไพ่อัตโนมัติ เครื่องเรียง

ชิปรูเล็ตและโมดูลระบบตารางอัจฉริยะ เกมโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมถึงเกมสด เดิมพันข้างเคียงและโปรเกรสซีฟ ระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเกม e-Table ต่างๆ และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเครื่องสล็อตวิดีโอแบบดั้งเดิมสำหรับตลาดบางแห่ง . บริษัทรวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตที่www.shufflemaster.com _ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ตลอดจนสมมติฐานที่จัดทำขึ้นโดยและข้อมูลที่มีให้ผู้บริหาร บริษัทถือว่าแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การคุ้มครองความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายห

ลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้บังคับ และไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจถูกละเมิด ถูกยักยอก ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรืออยู่

ภายใต้การเรียกร้องการละเมิด ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง; อุตสาหกรรมเกมมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และรักษาใบอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อไป ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อ

ย่างต่อเนื่องให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท การฟ้องร้องอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ความเสียหาย และความรับผิดที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

บริษัทแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียว และธุรกิจของบริษัทจะประสบปัญหาหากผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้าสมัยหรือความต้องการลดลง การหยุดชะงักในกระบวนการผลิตของบริษัทหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทอาจประสบความสูญเสียเนื่องจา

กปัญหาทางเทคนิคหรือกิจกรรมฉ้อฉล บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าและขึ้นอยู่กับความผันผวนของอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ความเสี่ยงด้านตลาดบางประการอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประกอบการ และแนวโน้มของบริษัท การตกต่ำอย่างต่อเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปทั่วโลกหรือในอุตสาหกรรมเกมหรือความต้องการเล่นเกมที่ลดลง

อาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การเติบโตในประเทศและทั่วโลกของบริษัทและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายประการ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทอาจส่

งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือกฎหมายการเล่นเกม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินจำนวนมากในการเข้าซื้อกิจการ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีข้อบกพร่อง ชื่อเสียงของบริษัทอาจเสียหายและผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบ; บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานต่อสาธารณะได้อย่างเพียงพอ การที่บริษัทปฏิบัติตาม

พันธสัญญาทางการเงินอย่างต่อเนื่องในวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อผูกมัดที่เข้มงวดในข้อตกลงที่ควบคุมวงเงินกู้อาวุโสที่มีหลักประกันของบริษัทอาจจำกัดความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานใ

นอนาคตหรือความต้องการด้านเงินทุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในความสนใจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทอาจมีความผันผวนทุกไตรมาส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอาจพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-KRedwood Systems แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพพลังงานและผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นผู้นำในความพยายามทางการตลาดSam Klepper เข้าร่วมในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อชี้แนะความพยายามของผลิตภัณฑ์และช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีการควบคุมแสงอัจฉริยะ

“คุณฉลาดกว่าเด็กป.5 หรือเปล่า”ทวีตนีThe Hub ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Discovery Communications และ Hasbro, Inc. ได้รับการรีแบรนด์ใหม่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2010 และให้บริการแก่ 60 ล้านครัวเรือนในสหรัฐทั้งเคเบิลและดาวเทียม

“ในช่วงเวลาสั้น ๆ เราเป็นเครือข่ายแบรนด์ใหม่ เราเห็นว่ากลยุทธ์ของเราในการให้ความบันเทิงที่มีคุณภาพแก่เด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขา ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถรับชมและเพลิดเพลินกับรายการต่าง ๆ ด้วยกันได้นั้น พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเรา” Ms. Loesch กล่าว “เรามีข้อได้เปรียบอย่างมากจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับการพิสูจน์แล้ว และเรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเพื่อนำแบรนด์เหล่านั้นมาโลดแล่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ และสร้างคุณสมบัติใหม่ที่จะกลายเป็นแบรนด์ในอนาคต รายการที่เรากำลังประกาศในวันนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่ง มิติ และความตื่นเต้นให้กับกำหนดการที่โดนใจผู้ชมและสร้างผู้ชมที่ภักดีอย่างยิ่ง”

รายชื่อซีรีส์ใหม่ของ The Hub และซีรีส์ที่กลับมาพร้อมตอนใหม่ – การแสดงสดและแอนิเมชั่น – จะเข้าร่วมกำหนดการที่จะนำเสนอซีรีส์และภาพยนตร์ครอบครัวยอดนิยมที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายที่เด็กอายุ 6-11 ปี และเปิดโอกาสให้ บุตรหลานรับชมรายการร่วมกับครอบครัว