สมัครเล่น SBOBET สมัครแทงบอล สมัครเว็บสโบเบ็ต เว็บ SBO

สมัครเล่น SBOBET สมัครแทงบอล สมัครเว็บสโบเบ็ต เว็บ SBO เว็บแทงบอลออนไลน์ เดิมพัน ESport สมัครสมาชิกสโบเบ็ต ทดลองเล่น SBOBET เว็บแทงบอล เว็บเดิมพันบอล เว็บฟุตบอล เว็บฟุตบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลน่าเชื่อถือ เว็บแทงบอลสเต็ป แอพแทงบอล

LIN Media ประกาศข้อเสนอแลกเปลี่ยนของ LIN Television Corporation สำหรับบันทึกย่ออาวุโส 6 3 /8% ครบกำหนดในปี 2564
03 เมษายน 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก

พรอวิเดนซ์, RI–( บิสิเนส ไวร์ )–31 ส.ค. LIN TV Corp. (“LIN Media”; NYSE:TVL) ซึ่งเป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่น ประกาศว่า LIN Television Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้เริ่มข้อเสนอแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของ LIN Television Corporation’s ค้าง

ชำระ 6 3 /8% Senior Notes ครบกำหนดปี 2021 ออกเมื่อ 12 ตุลาคม 2012 (“Old Notes”) สำหรับใหม่ 6 3 /8% Senior Notes ที่ครบกำหนดในปี 2021 (“New Notes”) ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ธนบัตรเก่าออกให้เฉพาะบุคคลตามกฎ 144A และระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

เงื่อนไขของบันทึกย่อใหม่จะเหมือนกันทุกประการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของข้อกำหนดของบันทึกย่อฉบับเก่า ยกเว้นข้อจำกัดในการโอนย้ายที่ใช้กับบันทึกย่อฉบับเก่าจะไม่มีผลกับบันทึกย่อฉบับใหม่ ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด และบันทึกฉบับใหม่จะไม่มี สิทธิในผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือสิทธิในการจดทะเบียน

ข้อเสนอแลกเปลี่ยนจะหมดอายุเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2013 เว้นแต่จะขยายเวลาโดย LIN Television Corporation ต้องทำการประมูล Old Notes ก่อนที่ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจะหมดอายุ และสามารถถอนออกได้ตลอดเวลาก่อนที่ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจะหมดอายุ

ความสมบูรณ์ของข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนลงวันที่ 3 เมษายน 2013 (“หนังสือชี้ชวน”) รวมถึงความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องของคำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนที่ได้ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

LIN Television Corporation ได้มอบหมายให้ The Bank of New York Mellon Trust Company, NA ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนสำหรับข้อเสนอการแลกเปลี่ยน คำขอสำเนาหนังสือชี้ชวนและจดหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อเสนอแลกเปลี่ยน ควรส่งไปที่ The Bank o

f New York Mellon Trust Company, NA, c/o The Bank of New York Mellon, Corporate Trust Operations —Reorganization Unit, 111 Sanders Creek Parkway, East Syracuse, NY 13057, attn: Mr. Adam DeCapio, โทรศัพท์ (315) 414-3360, โทรสาร (732) 667-9408

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และไม่มีข้อเสนอแนะว่าผู้ถือ Old Notes ควรแลกเปลี่ยนหรือไม่ ข้อเสนอแลกเปลี่ยนจะทำขึ้นโดยหนังสือชี้ชวนและหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งสำเนาจะถูกจัดเตรียมให้กับผู้ถือ Old Notes

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 เกี่ยวกับแผนของ LIN Television Corporation เกี่ยวกับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนสำหรับบันทึกย่อ

แบบเก่า LIN Television Corporation ได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้บนสมมติฐาน ความรู้ ความคาดหวัง และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แม้ว่า LIN Television Corporation และ LIN Media เชื่อว่าสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมมติฐานและความคาดหวังจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงต่างๆ ความ

ไม่แน่นอนและสมมติฐาน ทั้ง LIN Television Corporation และ LIN Media ไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ ด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมติฐานเหล่านี้ เหตุการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจไม่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับ หลิน มีเดีย

LIN Media เป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือให้บริการสถานีโทรทัศน์ 43 สถานีและช่องดิจิตอล 7 ช่องในตลาด 23 แห่งของสหรัฐฯ พร้อมด้วยเว็บไซต์ แอพ และผลิตภัณฑ์มือถือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องและไม่ซ้ำใครในหลากหลายรูปแบบได้สะดวกยิ่งขึ้น หน้าจอ

สถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงของ LIN Media นำเสนอข่าวท้องถิ่นและเรื่องราวชุมชนที่สำคัญพร้อมกับรายการกีฬาและความบันเทิงที่ติดอันดับสูงสุดให้กับ

10.5% ของบ้านโทรทัศน์ในสหรัฐฯ การดำเนินงานด้านสื่อดิจิทัลของบริษัทมุ่งเน้นไปที่สื่อที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ซึ่งนำเสนอโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ LIN TV Corp. มีการซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ “TVL” ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับบริษัทสามารถดูได้ที่ www.linmedia.com

Roc Nation เปิดตัว Roc Nation Sports เซ็นสัญญากับ New York Yankees All-Star Robinson Cano
สร้างความร่วมมือกับ CAA Sports เพื่อเป็นตัวแทนของ Cano

02 เมษายน 2556 11:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอสแองเจลิส และนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–16 ก.ค. Roc Nation บริษัทบันเทิงที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งก่อตั้งโดย Shawn “JAY Z” Carter ประกาศเปิดตัว Roc Nation Sports ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการด้านกีฬาครบวงจรและมี ลงนาม MLB All-Star Robinson Cano ของ New York

Yankees Roc Nation Sports นำโดยคาร์เตอร์และฮวน เปเรซ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน ได้ร่วมมือกับ CAA Sports แผนกหนึ่งของ Creative Artists Agency (CAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความบันเทิงและกีฬาชั้นนำ เพื่อร่วมเป็นตัวแทนของ Cano

“ด้วยความรักในกีฬาของฉัน มันเป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติในการก่อตั้งบริษัทที่เราสามารถช่วยนักกีฬาชั้นนำในกีฬาต่างๆ ได้เช่นเดียวกับที่เราช่วยเหลือศิลปินในวงการเพลงมาหลายปีแล้ว”

ทวีตนี้
“เนื่องจากความรักในกีฬาของฉัน การก่อตั้งบริษัทถือเป็นความก้าวหน้าโดยธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือนักกีฬาชั้นนำในกีฬาต่างๆ ได้เช่นเดียวกับที่เราเคยช่วยเหลือศิลปินในวงการเพลงมาหลายปี” คาร์เตอร์กล่าว

Cano เป็นแชมป์ MLB All-Star สี่สมัยเป็นสมาชิกของทีมแยงกีเวิลด์ซีรีส์แชมเปี้ยนชิพ 2009, ผู้ชนะรางวัล Silver Slugger สี่สมัย และผู้ชนะรางวัลถุงมือทองคำ 2 สมัย นับตั้งแต่เปิดตัวในเมเจอร์ลีกในเดือนพฤษภาคม 2548 เขาเป็นผู้นำเบสคนที่สองในเพลงฮิต คู่ผสม และ RBIs และมีโฮมรันมากก

ว่าเบสที่สองในประวัติศาสตร์ของพวกแยงกี ลูกชายของอดีตผู้เล่นในเมเจอร์ลีก José Cano เขาสวมเสื้อหมายเลข 24 เพื่อเป็นเกียรติแก่แจ็กกี้ โรบินสัน หลังจากนั้นเขาได้รับการเสนอชื่อและหมายเลข 42 เกษียณในทีมเบสบอล ในปี 2011 ครอบครัว Cano ได้ก่อตั้งมูลนิธิ RC24 เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความหวังแก่เด็กที่ป่วยและด้อยโอกาสในนิวยอร์กซิตี้และสาธารณรัฐโดมินิกัน

“ณ จุดนี้ในอาชีพการงานของฉัน ฉันพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันมากขึ้นในความพยายามของฉันทั้งในและนอกสนาม” Cano กล่าว “ฉันมั่นใจว่าการจับคู่ระหว่าง Roc สมัครเล่น SBOBET Nation Sports และ CAA Sports นั้นมีความสำคัญในการช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ตอนนี้ฉันกำลังตัดสินใจครั้งสำ

คัญ เพื่อให้สามารถจดจ่อกับการช่วยให้ Yankees ประสบความสำเร็จในปี 2013 ในขณะที่ลดสิ่งรบกวนสมาธิสำหรับฉันและเพื่อนร่วมทีมให้เหลือน้อยที่สุด”

Cano จะเป็นตัวแทนในสนามโดยทีมตัวแทนที่นำโดย Brodie Van Wagenen ของ CAA Sports นับตั้งแต่วันเปิดทำการปี 2011 กลุ่มเบสบอลของ CAA Sports ได้เจรจาสัญญาในเมเจอร์ลีกไปแล้วกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสัญญาแปดฉบับที่รับประกันมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ซึ่งสี่สัญญามีมูลค่าเกิน 100 ล้านดอลลาร์ มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ

“Jay Z และทีมงานของเขาที่ Roc Nation ประสบความสำเร็จในการเตรียมแบรนด์ที่ทรงพลังและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าของพวกเขา” Michael Levine หัวหน้าร่วมของ CAA Sports กล่าว “เราตั้งตารอที่จะรวมทรัพยากรที่กว้างขวางของเราในนามของท็อป ลูกค้านักกีฬาอย่างโรบินสัน คาโน เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทั้งในและนอกสนาม”กี่ยวกับซีเอเอสปอร์ต

CAA Sports เป็นตัวแทนของนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกมากกว่า 800 คนในกีฬาต่างๆ เช่น เบสบอล ฟุตบอล ฮ็อกกี้ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล เทนนิส และกอล์ฟ นอกเหนือจากโค้ช ผู้ประกาศข่าว และบุคคลในแวดวงกีฬา นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาแบบดั้งเดิมแล้ว CAA Sports ยังมอบโอกาสพิเศษให้กั

บลูกค้านอกสนาม ในด้านต่างๆ เช่น การออกใบอนุญาต การรับรอง การพูด การกุศล และวิดีโอเกม CAA Sports ยังทำงานในด้านสิทธิ์ในการออกอากาศ การริเริ่มทางการตลาดขององค์กร และคุณสมบัติด้านกีฬาสำหรับการขาย/การสนับสนุน CAA Sports เป็นหน่วยงานหนึ่งของ Creative Artists Age

ncy (CAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเต็มรูปแบบชั้นนำของโลก CAA เป็นตัวแทนของศิลปินที่สร้างสรรค์และประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ทำงานในภาพยนตร์ โทรทัศน์ ดนตรี โรงละคร และวิดีโอเกม และให้บริการด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์แก่ลูกค้าองค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAA Sports ได้ที่sports.caa.com .เกี่ยวกับ ROC NATION

Roc Nation ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ สื่อและความบันเทิงครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดการศิลปิน นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และวิศวกร การเผยแพร่เพลง การท่องเที่ยวและการขายสินค้า; ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ธุรกิจใหม่ และค่ายเพลง เป็นที่ตั้งของบัญชีรายชื่อที่หลากหลายซึ่ง

ประกอบด้วยศิลปิน นักเขียน และโปรดิวเซอร์ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ เช่น Rihanna, Shakira, J Cole, Rita Ora, Calvin Harris, NO ID, Timbaland, Solange, MIA, Santigold, deadmau5, Wale, Meek Mill เป็นต้น ศิลปินที่เซ็นสัญญากับ Roc Nation เข้าร่วมในข้อตกลง

สิทธิ์เต็มรูปแบบซึ่งทั้งหมดครอบคลุมและรวมถึงการจำหน่ายตั๋ว การขายแผ่นเสียง และการรับรองทุกรูปแบบ แผนกการจัดการของ Roc Nation ดูแลการจัดการลูกค้าในหลายแง่มุม รวมถึงการจองแบบสด ข้อตกลงการรับรอง ทัวร์ และข้อตกลงใบอนุญาต Roc Nation ยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในหลายโครงการ ซึ่งรวมถึงศิลปินระดับแพลตตินั่มในดนตรีทุกประเภท Roc Nation มีความร่วมมือกับทีมผู้ผลิต Stargate ที่ได้รับรางวัลใน Star Roc รวมถึงบริษัทจัดการระดับโลกอย่าง Three Six Zero

WideOrbit จัดแสดงโซลูชั่นการขาย, CRM และข้อเสนอแบบบูรณาการที่งาน 2013 NAB Show
การขายสื่อ WO และ WO Media CRM มอบประสิทธิภาพและการมองเห็นแก่สถานีออกอากาศและเครือข่าย

2013 NAB Show02 เมษายน 2556 06:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกซานฟรานซิสโก–( BUSINESS WIRE )– 19 ส.ค. บริษัท WideOrbit Inc.ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาสำหรับบริษัทสื่อชั้นนำ ประกาศว่า บริษัทจะจัดแสดงโซลูชั่นการขาย, CRM และข้อเสนอแบบบูรณาการWO

MediaSalesและWO Media CRMในปี 2013 เอ็นบี โชว์. โซลูชันนี้ให้การผสานรวมกับWO Traffic อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการการรับส่งข้อมูลและรายได้ชั้นนำของบริษัท เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในการขาย การรับส่งข้อมูล CRM ข้อเสนอ การวิจัย และการรายงานทางการเงิน

“เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและเราจะยังคงสร้างโซลูชันเหล่านี้ต่อไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กรการขายของพวกเขา”

ทวีตนี้WideOrbit เข้า ซื้อกิจการOneDomain ในเดือนกันยายน 2555 ด้วยความตั้งใจที่จะรวมคุณลักษณะที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันการขาย CRM และข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า WO Media Sales และWO Media CRMเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นนั้น

WO Media Salesช่วยให้สถานีและเครือข่ายสามารถจัดการการดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นผ่านการจัดการบัญชี ความพร้อมและการวางแผน การสั่งซื้อ EC การโพสต์ การขายมัลติมีเดีย การวิจัยและการวิเคราะห์ WO Media Salesเป็นระบบการขายแบบหลายตลาด หลายสถานี

และหลายแพลตฟอร์มที่ให้คุณจัดการและประมวลผลคำสั่งซื้อทีวี วิทยุ และอินเทอร์เน็ตจากระบบเดียว คุณสมบัติของ WO Media Salesที่ WideOrbit จะเน้นที่งาน 2013 NAB Showได้แก่:

แดชบอร์ดการส่งมอบใหม่เพื่อช่วยให้ลูกค้าติดตามการรับประกันที่ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเมื่อสัญญาล้าหลัง คุณลักษณะนี้ช่วยให้ลูกค้ามีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการจัดการกับการแสดงโฆษณาน้อยเกินไป และหลีกเลี่ยงการสูญเสียรายได้จากการชดเชยและเครดิตเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

คุณลักษณะการจัดส่งตามเวลาออกอากาศใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริหารบัญชีสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งสปอตไทม์เป็นรายคืนหรือรายสัปดาห์
การบูรณาการอย่างราบรื่นระหว่างWO Media SalesและWO Trafficที่มอบระดับการขายแบบเรียลไทม์ให้กับผู้บริหารบัญชีและผู้จัดการฝ่ายขาย ทำให้พวกเขาตัดสินใจด้านราคาที่มีกำไรมากขึ้น
WO Media CRMเป็นระบบที่เน้นสื่อเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับ WO Media Salesที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มรายได้โดยให้การควบคุมและการมองเห็นในการจัดการการขายและกระบวนการที่คล่องตัวพร้อมความรับผิดชอบในตัวสำหรับผู้บริหารบัญชี คุณสมบัติที่จะเน้นที่ 2013 NAB Showรวมถึง:

ใหม่ คุณสมบัติการติดต่อ บัญชี การนัดหมาย และการจัดการงาน พร้อมความสามารถในการส่งจดหมายจำนวนมากและการค้นหาโปรไฟล์
แดชบอร์ดใหม่ทั่วโลกและผู้ใช้กำหนดเองส่วนขยายเว็บบนมือถือสำหรับการเข้าถึงบนเบราว์เซอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนาของเราในการผลิตโซลูชันการขาย การรับส่งข้อมูล และข้อเสนอระดับโลก” Eric R. Mathewson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของWideOrbitกล่าว “เราได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเราจะยังคงสร้างโซลูชันเหล่านี้ต่อไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กรขายของพวกเขา”

WideOrbit จะสาธิตWO Media Sales , WO Media CRM และโซลูชั่นทั้งหมดของบริษัทที่งาน2013 NAB Showในบูธ N5129 และ N5829 ใน North Hall ของ Las Vegas Convention Center ในวันที่ 8-11 เมษายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำหนดเวลาการประชุมหรือการสาธิต ไปที่www.wideorbit.com/NABShow หรือติดต่อ Mike Zinsmeister ที่ (O) +1.828.252.8891, (M) +1.828.712.2843 , mikez@wideorbit.comเกี่ยวกับ WideOrbit

WideOrbit ( www.wideorbit.com ) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาชั้นนำสำหรับบริษัทด้านสื่อ WideOrbit นำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับการจัดการธุรกิจการออกอากาศและการดำเนินการทางเคเบิล ตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงการสั่งซื้อ การจัดกำหนดการ ไป

จนถึงระบบอัตโนมัติ การเรียกเก็บเงิน และอายุ WideOrbit ได้ช่วยเหลือลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2542 โดยให้ ROI สูง ประสิทธิภาพที่มากขึ้น และการเพิ่มรายได้ให้เหมาะสม สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และเครือข่ายเคเบิลมากกว่า 2,400 แห่งทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ WideOrbit Trafficกับอีก 3,200 สถานีบน

แพลตฟอร์มWideOrbit Radio Automation WideOrbit ซอฟต์แวร์จัดการรายได้โฆษณามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ลูกค้ารวมถึง: Astral Media , Corus Entertainment , DirecTV , E! , Entercom Communications , Fox Sports , Galavision , Gannett Co.

, Hearst Television , Madison Square Garden , Meredith Corporation , Midwest Communications , NBCUniversal , NHL Networks , Rogers Communications, Scripps Television Group , Tribune , Yankee Entertainment Sports , Univision และ

องค์กรสื่อหลักอื่น ๆ อีกกว่า 300 แห่ง WideOrbit มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานอยู่ที่ซีแอตเทิล เดนเวอร์; ดัลลาส; เบอร์มิงแฮม อลาบาม่า; อกาแวมแมสซาชูเซตส์; และเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

03 เมษายน 2556 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกเพลนวิลล์, แมสซาชูเซตส์–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 Honey Dew Donuts® ไม่ได้เป็นเพียงกาแฟและแซนวิชสำหรับมื้อเช้าเท่านั้น ตอนนี้ยังเป็นจุดรับประทานอาหารกลางวันของคุณอีกด้วย! บริษัทในนิวอิงแลนด์รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตั

วแซนด์วิชมื้อกลางวันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเขา นั่นคือสลัดไก่ Willow Tree บนครัวซองต์หลายเม็ด สั่งทำแซนวิชแสนอร่อยนี้เต็มไปด้วยไก่เนื้อขาวสดและรสชาติเผ็ดร้อนจัดวางบนครัวซองต์หลายเมล็ดที่มีเมล็ด ทั้งสลัดไก่และครัวซองต์หลายเม็ดเป็นของใหม่ในเครือ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Willow Tree ความมุ่งมั่นในด้านความสดและคุณภาพสะท้อนให้เห็นอย่างมากในผลิตภัณฑ์ของตน เป็นแซนวิชที่อร่อยมากที่เราอยากให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง”

ทวีตนีWillow Tree Poultry Farm เป็นเจ้าของและดำเนินการในพื้นที่ Attleboro, MA ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานของบริษัท Honey Dew Donuts สลัดไก่ที่มีชื่อเสียงนี้ขายในร้านขายของชำบางแห่งและร้านค้าปลีก Willow Tree Farm มาหลายปีแล้ว ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 ฮันนี่ ดิวร่วมมือกับวิลโลว์ ทรี และเริ่มนำเสนอแซนวิชในร้านค้าสิบสองแห่งในแมสซาชูเซตส์และโรดไอแลนด์เพื่อทำการทดสอบ ปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีเป็นไปในทางบวก เนื่องจา

กแฟรนไชส์ของฮันนี่ ดิว และลูกค้าต่างประทับใจในคุณภาพและรสชาติ “สลัดไก่ Willow Tree Farms ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมในท้องถิ่น ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติท้องถิ่นด้วย Willow Tree และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ดีที่สุดของเรา” Gary Lewisแฟรนไชส์ของ Honey Dew Donuts กล่าว.

หลังจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการทดสอบที่ยาวนานห้าเดือน กรรมการบริษัทของ Honey Dew ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เปิดตัวเครือข่ายแซนวิชแบบกว้างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2556 “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Willow Tree ความมุ่งมั่นในด้านความสดและคุณภาพสะท้อนให้เห็นอย่างมากในผลิตภัณฑ์ของตน นี่เป็นแซนวิชที่อร่อยมากที่เราตื่นเต้นสำหรับลูกค้าของเรา” Richard Bowen ซีอีโอของ Honey Dew Associates, Inc. กล่าว

แซนวิชใหม่นี้จะมีจำหน่ายในราคาเบื้องต้น $2.99 ​​(รวมภาษี) จนถึงวันที่ 28 เมษายน2013การโฆษณาทางสื่อจะแสดงแซนวิชบนครัวซองต์ที่มีธัญพืชหลายเมล็ด อย่างไรก็ตาม ขนมปังอื่นๆ ได้แก่ ขนมปังเซียบัตตา ไวท์หรือข้าวสาลีแรป เบเกิล หรือครัวซองต์ธรรมดา แวะทานโดนัทฮันนี่ดิวโดนัทที่ใกล้ที่สุดและ “Let’s Dew Lunch!”

เกี่ยวกับต้นวิลโลว์ วิลโลว์ ทรีเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของนิวอิงแลนด์ในด้านการเตรียมพายสัตว์ปีกแช่แข็งสด/ขายที่เตรียมไว้ และสลัดอาหารสำเร็จรูปและแซนด์วิช เป็นเวลาเกือบ 60 ปีที่ Willow Tree ได้จัดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว โดยนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อย

และมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งได้รับความพอใจจากรุ่นสู่รุ่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของบริษัทยังคงจัดทำขึ้นด้วยมือและจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารสำเร็จรูป สนามกีฬาและสถานบันเทิง และร้านอาหารทั่วภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ทางออนไลน์และที่ร้านค้าปลีก Willow Tree ในเมืองแอตเทิลโบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไป ที่ เว็บไซต์ ของพวก เขา

เกี่ยวกับ Honey Dew Donutsก่อตั้งในปี 1973 โดย Richard Bowen Honey Dew Donuts® เป็นร้านกาแฟและร้านโดนัทที่ใหญ่ที่สุดในนิวอิงแลนด์ โดยมีกว่า 150 แห่งในแมสซาชูเซตส์ โรดไอแลนด์ และนิวแฮมป์เชียร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.honeydewdonuts.com Honey Dew Donuts เป็นชื่อทางการค้าที่จดทะเบียนของ Honey Dew Associates, Inc. ติดต่อกันโดยเป็นแฟนของ Honey Dew Donuts บน Facebook และติดตามเราบน Twitter

ลินดา ฮัสซัน แอนเดอร์สัน ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการศึกษาคนใหม่ของ Knowledge Universe ®ผู้สนับสนุนตลอดชีวิตสำหรับเด็กและครอบครัวตื่นเต้นกับโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้ให้บริการแบรนด์การศึกษาระดับต้นเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

03 เมษายน 2556 08:03 น. เวลาออมแสงตะวันออกพอร์ตแลนด์, Ore.–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. Knowledge Universe ®ผู้ให้บริการการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้การต้อนรับลินดา ฮัสซัน แอนเดอร์สันเป็นรองประธานฝ่ายการศึกษาคนใหม่ ในบทบาทนี้ Hassan Anderson จะรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร การ

ดำเนินการ และการประเมิน และจะเป็นผู้นำทีมการศึกษาของ Portland, Oregon-based Knowledge Universe ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KinderCare ® Learning Centers, CCLC ® , Champions ® , Cambridge Schools ™ , จุดเริ่มต้นความรู้® , และ โรงเรียนเดอะโกรฟ®. โดยรวมแล้ว พวกเ

ขาจัดโปรแกรมการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนและวัยเรียนให้กับเด็กมากกว่า 173,000 คนในกว่า 1,700 แห่งและ 380 โครงการทั่วประเทศ Knowledge Universe เป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตแลนด์และเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดของนักการศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรการศึกษาระดับโลกของ Knowledge Universe

จุดแข็งมากมายของลินดาคือความเชี่ยวชาญของเธอทั้งทฤษฎีเชิงโปรแกรมและการนำเสนอโปรแกรมในแต่ละวัน เธอได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสามารถในการเชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยที่เข้มข้นและการปฏิบัติที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของเด็ก ครอบครัว นักการศึกษา และชุมชน”
ทวีตนี้
“จุดแข็งมากมายของลินดาคือความเชี่ยวชาญของเธอทั้งทฤษฎีเชิงโปรแกรมและการนำเสนอโปรแกรมในแต่ละวัน เธอได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสามารถในการเชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยที่เข้มข้นกับการปฏิบัติที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของเด็ก ครอบครัว นักการศึกษา และชุมชน” ดร.เอเลน

นา ยาโลว์ ซีอีโอของ Knowledge Universe Early Learning Programs กล่าว “นี่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับองค์กรของเราและสำหรับนักการศึกษาที่เราสนับสนุน ในลินดา ฮัสซัน แอนเดอร์สัน เรายินดีต้อนรับผู้สนับสนุนเด็กที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ประสบความสำเร็จอย่างสูง”