BALLSTEP2 สมัครเล่นบอล BALLSTEP2 สมัครพนันบอล BALLSTEP2

BALLSTEP2 สมัครเล่นบอล BALLSTEP2 สมัครพนันบอล BALLSTEP2 สมัครเว็บบอลออนไลน์ สมัครบอลออนไลน์ สมัครเว็บพนันบอล สมัครพนันบอลออนไลน์ สมัครฟุตบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา

ผลของการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดของบริษัท จากสถานีเดียวกัน บริษัทคาดว่ารายรับสุทธิจะลดลง 10% ถึง 11% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2555 เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีโฆษณาทางการเมืองที่มีนัยสำคัญ

บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการขายตรง ทั่วไปและการบริหาร ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ผันแปร จะเพิ่มขึ้นในช่วง 59% ถึง 61% (หรือ 39.5 ล้านดอลลาร์ถึง 40.5 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่สามของปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบ เพื่อรายงานค่าใช้จ่าย 66.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 บนพื้นฐานสถานีเดียวกัน บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ SG&A โดยตรงจะเพิ่มขึ้นในช่วง 11% ถึง 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555

แนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดในปัจจุบันของบริษัทสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษ คาดว่าจะอยู่ในช่วงต่อไปนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ไม่รวมค่าตอบแทนภาษีเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการร่วมค้าของบริษัทกับ NBCUniversal Media LLC (ดูหมายเหตุ 1 ในแบบฟอร์ม 10-Q ของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

บริษัทแนะนำว่าข้อมูลและปัจจัยทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน (ดู “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ด้านล่าง) ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นเป็นรายบุคคลหรือโดยรวมการประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองของปี 2556 ในวันนี้ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ตามเวลาตะวันออก หากต้องการเข้าร่วมการโทร โปรดกด 1-800-768-6570 สำหรับผู้โทรในสหรัฐอเมริกา และ 1-785-830-1942 สำหรับผู้โทรต่างประเทศ รหัสผ่านการโทรเข้าคือ 5871256 ผู้โทรที่ต้องการเข้าร่วมในการโทรควรโทรเข้า 10 นาทีก่อนเริ่มการโทรเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ การประชุมทาง

โทรศัพท์จะเป็นการออกอากาศทางเว็บพร้อมกันจากเว็บไซต์ของบริษัทwww.linmedia.comและสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ในหน้าแรก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบสด สามารถดูย้อนหลังได้ทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.com หรือโดยกด 1-888-203-1112 และป้อนรหัสผ่านเดียวกันกับด้านบน การเล่นซ้ำทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึง 12 สิงหาคม 2013การเข้าถึงมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมอื่นๆ

บริษัทรายงานและอภิปรายผลการดำเนินงานโดยใช้มาตรการทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) และเชื่อว่าสิ่งนี้ควรเป็นพื้นฐานหลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เช่น Broadcast Cash Flow (“BCF”) รายได้ที่ปรับปรุงก่อนดอกเบี้ย ภาษี

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) และกระแสเงินสดอิสระ (“FCF”) ไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางเลือกหรือทดแทน GAAP การรายงาน อย่างไรก็ตาม BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF เป็นมาตรการเสริมทั่วไปของประสิทธิภาพที่ใช้โดยนักลงทุน ผู้ให้กู้ หน่วยงานจัดอันดับ และนักวิเคราะห์ทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP จึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของบริษัทและสถานีของบริษัท ความสามารถของ

บริษัทในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ให้กับ BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน เ

กี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสด ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ให้กับ BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ข

องบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน เกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสด ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับ

บริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ให้กับ BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน เกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสด ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพัน

ธ์ของ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ให้กับ BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน เกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์

ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสด ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ให้กับ BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน เกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสด ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.com .ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อมูลที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ “Business Outlook” รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ

ปีพ.ศ. 2477 บริษัทได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้บนสมมติฐาน ความรู้ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถให้การ

รับรองใด ๆ ได้ว่าสมมติฐานและความคาดหวังเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเติบโตของการโฆษณาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในการโต้ตอบ การชดเชยเครือข่าย การ

แลกเปลี่ยนและรายได้อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานโดยตรง การขาย ทั่วไปและการบริหาร การตัดจำหน่ายสิทธิ์โปรแกรมและค่าใช้จ่ายขององค์กร และรายการเงินสด ค่าใช้จ่ายทุนเงินสด ดอกเบี้ยเงินสดและค่าตัดจำหน่ายเงินต้น การชำระภาษีเงินสด และอัตราภาษีที่แท้จริง ข้อความที่เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การคาดการณ์และข้อสันนิษฐานเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรือแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ข้อจำกัดในการดำเนินงานของบริษัทอันเป็นผลมาจากการเป็นหนี้ของบริษัท; เหตุการณ์ระดับโลกหรือระดับท้องถิ่นที่อาจขัดขวางการออกอากาศทางโทรทัศน์ การอ่อนตัวของตลาดโฆษณาในประเทศ การควบรวมกิจการของผู้โฆษณาระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และตลาดตัวแทนขายระดับประเทศ ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และการรวมธุรกิจที่ได้มา; การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมโทรทัศน์ การให้คะแนน และการวัดผลการรับชมเชิงพาณิชย์ การเพิ่มขึ้นของข่าวและต้นทุนการเขียนโปรแกรมรวม และรายจ่ายฝ่ายทุน การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการเข้าร่วมเครือข่ายโทรทัศน์และข้อตกลงยินยอมในการส่ง

สัญญาณซ้ำ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล การแข่งขัน; ฤดูกาล ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี อิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นของผู้ถือหุ้นบางราย รวมถึง HM Capital Partners I, LP และบริษัทในเครือ ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการขายผลประโยชน์ของบริษัทในการร่วมทุนกับ

NBCUniversal Media LLC; ผลกระทบของการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทกับบริษัทในเครือ LIN Media LLC และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K คำชี้แจงการมอบฉันทะที่ยื่นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และการยื่นเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. (ซึ่งมีอ

ยู่ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.comหรือที่ www.sec.gov ) ซึ่งรวมอยู่ในข่าวเผยแพร่นี้โดยการอ้างอิง บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ หลิน มีเดีย

LIN Media เป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือให้บริการสถานีโทรทัศน์ 43 สถานีและช่องดิจิตอล 7 ช่องในตลาด 23 แห่งของสหรัฐ พร้อมด้วยเว็บไซต์ แอพ และผลิตภัณฑ์มือถือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นเอกลักษณ์บนหน้าจอต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น .

สถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงของ LIN Media นำเสนอข่าวท้องถิ่นและเรื่องราวชุมชนที่สำคัญพร้อมกับรายการกีฬาและความบันเทิงที่ติดอันดับสูงสุดให้กับ 10.5% ของบ้านโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานด้านสื่อดิจิทัลของ LIN Media มุ่งเน้นไปที่สื่อที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบซึ่งนำเสนอโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ LIN Media มีการซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ “TVL”

การจัดอันดับเฉลี่ยของ LIN Media ในเดือนพฤษภาคม 2556 ของ Nielsen โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรที่สำคัญ จันทร์-ศุกร์, เช้าตรู่, เช้าตรู่, ข่าวสาย. ข้อมูลทั้งหมดของ Nielsen ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงการประมาณการของ Nielsen และ Nielsen ไม่ได้ตรวจสอบหรืออนุมัติข้อมูลที่รวมอยู่ในรุ่นนี้

2 comScore Media Metrix, Audience Duplication, มิถุนายน 2013 รวมถึง LIN Media, LIN Digital และ Dedicated Media

3 comScore ข้อมูลเมทริกซ์สื่อหลายแพลตฟอร์ม, ประชากรดิจิตอลทั้งหมด; มิถุนายน 2556 พื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบคำนวณโดยเทียบกับการจัดประเภทที่กำหนดด้วยตนเองของบริษัทและคู่แข่งในสื่อท้องถิ่นจากภายในพจนานุกรม comScore ยกเว้นตลาด LIN Media ที่ไม่ได้วัดโดย comScore ในปัจจุบัน เบอร์มิงแฮม ซาวันนาห์ โทพีกา และเมสันซิตี้

4 comScore Media Metrix, ระบบนิเวศโฆษณาแบบดิสเพลย์, เครือข่ายโฆษณา และเครือข่าย Buy Side Adv comScore Media Metrix, Audience Duplication, มิถุนายน 2555 เทียบกับ มิถุนายน 2556 รวมถึง Ad Networks LIN Digital และ Dedicated Media

ทัวร์บริการอาสาสมัคร ‘One America’ ระดับประเทศเริ่มขึ้นแล้วที่โคลัมบัส
จุดแวะพักครั้งแรกจะสนับสนุนการแข่งขัน Columbus Volunteer Challenge เพื่อให้ประชาชนหลายพันคนได้ใช้บริการ“USAIGC เป็นองค์กรยิมนาสติกแห่งแรกที่ใช้แนวทาง ‘นักกีฬามาก่อน’ ในเชิงรุก” Katherine Starr ผู้ก่อตั้ง Safe4Athletes และอดีตนักว่ายน้ำโอลิมปิกกล่าว “มันเป็นองค์กรที่ใช้แนวทางการใช้ชีวิตด้านกีฬา/การศึกษาที่สมดุลอยู่แล้วด้วยโปรแกรมภาคบังคับยิมนาสติกของวิทยาลัย ตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการปกป้องนักกีฬาทุกคนจากการประพฤติมิชอบด้วยเช่นกัน”

“USAIGC ได้วาดเส้นบนอัฒจันทร์” สเปเดโรกล่าวเสริม “เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องประชากรนักเรียนของเราด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกหลานของเรา”

Dominique Moceanu นักกีฬายิมนาสติกเหรียญทองโอลิมปิกและผู้เขียนหนังสือ Off Balance ที่ขายดีที่สุดของ New York Times กล่าวว่า “ฉันขอชื่นชมการเคลื่อนไหวของ BALLSTEP2 USAIGC ในการนำนโยบายสำคัญของ Safe4Athletes มาใช้ “ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นหน้าที่ร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน เจ้าของสโมสรยิม และหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาเพื่อให้นักกีฬารุ่นเยาว์ของเรามีบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกโดยปราศจากการล่วงละเมิดทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น Safe4Athletes ได้สร้างระบบที่ครอบคลุมระบบแรกในประเภทนี้เพื่อปกป้องนักกีฬารุ่นเยาว์เหล่านี้ และ USAIGC ได้ดำเนินการในเชิงบวกอย่างมากโดยใช้ระบบดังกล่าว”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USAIGC โปรดไปที่www.USAIGC.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safe4Athletes โปรดไปที่www.safe4athletes.orgGridiron Classic Youth Camp มาถึงวอชิงตัน ดี.ซี.25 มิถุนายน 2556 14:14 น. เวลาออมแสงตะวันออกวอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 The Gridiron Classic (GIC) ประกาศในวันนี้ถึงความสัมพันธ์อันน่าตื่นเต้นกับ NRG Energy เพื่อนำค่าย

เยาวชนยอดนิยมมาสู่พื้นที่วอชิงตัน ดี.ซี. Gridiron Classic นำเสนอแพลตฟอร์มกีฬาที่ไม่ซ้ำแบบใครสำหรับเยาวชนอายุ 8-17 ปี เพื่อพบปะและเล่นกับนักฟุตบอลอาชีพและคนดัง งานจะมีขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม และจะมีอดีตนักกีฬาไมอามี่ ดอลฟิน อัลฟอนโซ ราวน์ทรี นักกีฬามืออาชีพทั้งในปัจจุบันและในอดีต และผู้นำชุมชนท้องถิ่น

“เราภูมิใจที่ได้ให้บริการในพื้นที่ Washington, DC และสนับสนุน Gridiron Classic ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่เราดำเนินการอยู่”

ทวีตนี้เริ่มแรกในเมืองฮูสตันในปี 2009 ความสำเร็จของ Gridiron Classic กระตุ้นให้มีการขยายธุรกิจไปยังกรุงวอชิงตัน ดีซี ฟิลาเดลเฟีย และชิคาโกในปีนี้ กิจกรรมของแต่ละเมืองจะรวมถึงฟุตบอลเยาวชนและค่ายเชียร์ลีดเดอร์ การพบปะและทักทายผู้เล่นที่มีชื่อเสียง งานด้านสุขภาพ งาน High School Stud Combine และการแข่งขันฟุตบอลธงคนดัง ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยอมรับแบบมาก่อนได้ก่อน ขึ้นอยู่กับความจุของค่ายและกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมวอชิงตัน ดี.ซี.:วันที่: วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคมที่ตั้ง: ศูนย์นันทนาการ Deanwood – 1350 49 TH STREET, NE (ระหว่าง N. Nash St. และ N. Quarles St. ) วอชิงตัน ดี.ซี. 20019

การลงทะเบียน: ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ที่www.thegridironclassic.com การเข้าค่ายและการลงทะเบียนในสถานที่เริ่มต้นเวลา 8.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม

Alphonso Roundtree กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Gridiron Foundation of Triumph กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ NRG และผู้สนับสนุนหลักในเมือง Washington, DC เพื่อเพิ่มการเสนอค่ายกีฬาเยาวชนที่มีคุณภาพในเขต Washington, DC และผู้จัดงาน Gridiron Classic “เรากำลังพัฒนาโปรแกรมของเราอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตการเข้าถึงของเรา เรามุ่งเน้นที่การสร้างค่ายเยาวชนที่มอบประสบการณ์ที่มีความหมายและน่าจดจำซึ่งส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคนหนุ่มสาวโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความสามารถด้านกีฬา”

ในแต่ละปี GIC เปิดโอกาสให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากผู้นำทางความคิด ผู้มีชื่อเสียง และผู้สนับสนุนเยาวชนในแวดวงกีฬาและธุรกิจ ปีนี้ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ Gridiron Classic จนถึงปัจจุบัน

“การส่งเสริมโปรแกรมในท้องถิ่นมีความสำคัญมากสำหรับ NRG และพนักงาน” แมนนี่ โรดริเกซ รองประธานฝ่ายการสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล NRG กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ให้บริการในพื้นที่ Washington, DC และสนับสนุน Gridiron Classic ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่เราดำเนินการอยู่”

นอกจาก NRG แล้ว ผู้สนับสนุนงานและพันธมิตรยังรวมถึง DPR, Lucky Strike และ Body Armour สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ Gridiron Classic ที่ www.thegridironclassic.comเกี่ยวกับ Gridiron Classic

Gridiron Classic เริ่มต้นที่เมืองฮุสตันในปี 2009 ซึ่งขณะนี้ในปีที่สี่ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการใช้พลังและอิทธิพลของกีฬาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของคนหนุ่มสาว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thegridironclassic.com เยี่ยมชมเราบน Facebook และติดตามเราบน Twitter @gridirongiftเกี่ยวกับ NRG

NRG อยู่ในระดับแนวหน้าในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนคิดและใช้พลังงาน เรามอบทางเลือกพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานอิสระที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ เชื้อเพลิงฟอสซิล นิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม บริษัท NRG ที่ติดอันดับ Fortune 500 กำลังท้าทายอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาด้วยการเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุด สร้างระบบนิเวศ

ของรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรแห่งแรก และให้บริการโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะที่ล้ำหน้าที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อจัดการการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากกำลังการผลิตไฟฟ้า 47,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับจ่ายบ้านเกือบ 40 ล้านหลังแล้ว ผู้ให้บริการไฟฟ้ารายย่อยของเรา – Reliant, Green Mountain Energy และ Energy Plus – ให้บริการลูกค้ามากกว่าสองล้านรายwww.nrgenergy.com . เชื่อมต่อกับ NRG Energy บน Facebook และติดตามเราบน Twitter @nrgenergy

กองทุนชุมชน Bosch บริจาคเงิน 40,700 ดอลลาร์ให้กับ Friends of the Park ช่วยเหลือ Founders Sports Park ในฟาร์มิงตันฮิลส์ รัฐมิชิแกน
ได้รับรางวัล Clean Corporate Citizen Award จาก Michigan Department of Environmental Quality

Bosch มุ่งมั่นที่จะบริจาคให้กับโครงการที่ช่วยเหลือชุมชนและความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บ๊อชได้รับรางวัล Clean Corporate Citizen จาก Department of Environmental Quality ของรัฐมิชิแกน จากการแสดงให้เห็นถึงการดูแลสิ่แวดล้อมในสถานที่สี่แห่งในมิชิแกน26 มิถุนายน 2556 15:48 น. เวลาออมแสงตะวันออกฟาร์มิงตัน ฮิลส์, มิชิแกน–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. โร

เบิร์ต บ๊อช LLC ประกาศในวันนี้ว่ามอบเงินจำนวน 40,700 ดอลลาร์แก่ Friends of the Park เพื่อสนับสนุนฟาร์มิงตันฮิลส์ รัฐมิชิแกน ผู้ก่อตั้ง Sports Park การพัฒนาท่าเรือประมงและการเขียนโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่จะ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์การตกปลาในสนามหลังบ้าน และส่งเสริมโปรแกรมการศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน การอนุรักษ์ และนิเวศวิทยา

“บ๊อชก่อตั้งขึ้นบนหลักการที่ว่านอกจากจะให้ความสำคัญกับจุดแข็งของนวัตกรรมแล้ว เราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราทำธุรกิจด้วย”

ทวีตนี้เงินช่วยเหลือนี้จะช่วยในการสร้างทางเดินริมทะเลที่เข้าถึงได้ตามกฎหมายคนพิการชาวอเมริกัน พื้นที่นั่งเล่น ป้ายสื่อความหมาย และโปรแกรมการศึกษา รวมถึงชั้นเรียนเรียนรู้การตกปลา นิเวศวิทยาของสระน้ำ การฟื้นฟูชายฝั่ง การอนุรักษ์สัตว์ป่า และความยั่งยืนของลุ่มน้ำ สวนสาธารณะขนาด 101 เอเคอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่ดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี

“บ๊อชก่อตั้งขึ้นบนหลักการที่ว่านอกจากจะมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของนวัตกรรมแล้ว เราต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราทำธุรกิจด้วย” ไมค์ แมนซูเอตติ ประธาน Robert Bosch LLC กล่าว “การสนับสนุนของเราสำหรับท่าเรือประมง Founders Sports Park ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การศึกษาแก่เด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขาด้วย”

นอกจากนี้ การดำเนินงานในมิชิแกนของ Bosch สี่แห่งในวันนี้ ได้แก่ Farmington Hills, Plymouth, Novi และ Flat Rock ได้รับรางวัล Clean Corporate Citizen (C3) จาก Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) รางวัลนี้มอบให้กับสถานประกอบการที่มีผลงานโดด

เด่นในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม Bosch เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในโอ๊คแลนด์เคาน์ตี้ที่ได้รับการยอมรับนี้

“การได้รับรางวัล Clean Corporate Citizen Award มีความสำคัญต่อ Bosch เนื่องจากแสดงให้เห็นว่า Bosch ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากรัฐมิชิแกนในการสร้างกระบวนการที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม” Mansuetti กล่าว

กองทุนชุมชน Bosch (BCF) มอบเงินช่วยเหลือมากกว่า 3 ล้านเหรียญต่อปีเพื่อปรับปรุงชุมชนและชีวิตของนักเรียนและครอบครัว ล่าสุด BCF ยังมอบเงิน $20,000 ให้กับ Greenville Technical College ใน Greenville, SC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ BCF ยังมอบเงิน 25,000 ดอลลาร์ให้กับโรงเรียนรัฐบาลฟาร์มิงตันเพื่อสนับสนุนการสอนหลักสูตร STEM ที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์อาสาสมัครจะทำลูกเมล็ดผักสำหรับโครงการ ‘Growing to Green’ ของ Franklin Park Conservatory

30 กรกฎาคม 2556 06:15 น. เวลาออมแสงตะวันออกโคลัมบัส โอไฮโอ–( บิสิเนส ไวร์ )– 13 ก.ค. 2559 Points of Lightองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศตนเพื่อบริการอาสาสมัคร โดยได้รับการสนับสนุนจากJPMorgan Chaseจะเริ่มบริการทัวร์ทั่วประเทศที่ชื่อว่าOne Americaในวันที่ 30 กรกฎาคมที่ Ohio State University Philip Pikelnyผู้นำไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นประธานคณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โคลัมบัส และDavid

Chesebroughประธานและซีอีโอของ COSI Columbus จะมาร่วมบริการพร้อมกับอาสาสมัครเพื่อทำลูกบอลเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโครงการ ‘Growing to Green’ ของ Franklin Park Conservatory นายกเทศมนตรี Michael B. Colemanจะประกาศการเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการที่www.columbusvolunteerchallenge.org สำหรับการ แข่งขัน Columbus Volunteer Challenge ประจำปี ครั้ง ที่ 2 ที่จะมาถึงเมือง 7-11 กันยายน

ทัวร์ One America จะรวบรวมคู่หูที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และเสียงอันทรงพลังในด้านการเมือง ความบันเทิง และกีฬา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลายล้านคนให้มารวมตัวกันเพื่อบริการชุมชนของพวกเขาตลอดปี 2556 และ 2557 ความคิดริเริ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครในโครงการบริการเพื่อ

จัดการกับสาม ประเด็นสำคัญทั่วประเทศ: การส่งเสริมการศึกษา การยุติความหิวโหย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนหยุดทัวร์เก้าแห่ง กำหนดการของโคลัมบัสจะตามมาด้วยกิจกรรมในชิคาโก นิวยอร์ก ไมอามี ฮูสตัน แอตแลนตา ฟีนิกซ์ แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน ดีซี

อะไร:อาสาสมัครจะรวบรวมลูกบอลเมล็ดพันธุ์ผักที่จะนำเสนอต่อ Franklin Park Conservatory และปลูกในสวนของชุมชนทั่วโคลัมบัสในวันที่ 3 สิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Community Garden Day ของ Conservatory นายกเทศมนตรีโคลแมนจะประกาศเปิดให้ลงทะเบียนการแข่งขัน Columbus Volunteer Challenge ในปีนี้

WHOPhilip Pikelnyประธานคณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โคลัมบัสเดวิด เชสโบ รห์ ประธานและซีอีโอ COSI โคลัมบัส

นายกเทศมนตรีโคลัมบัสไมเคิล บี. โคลแมนDelores Mortonประธานโครงการ Points of LightErnest Perry, Jr. , กรรมการบริหาร HandsOn Central OhioBill Dawsonผู้ประสานงาน ‘Growing to Green’ ของ Franklin Park ConservatoryJames Malzประธานโอไฮโอมาร์เก็ต JPMorgan Chaseอาสาสมัครจาก John Glenn School of Public Affairs Student Association แห่ง Ohio State University และ JPMorgan Chase
เมื่อไร:

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:00 – 14:00 น. 12:00 – 13:00 น. คำกล่าวเปิดงานจากนายกเทศมนตรีโคลแมนและการประกอบ Seed Ball 13.00-14.00 น. การสนทนานำโดย Philip Pikelny และ David หมายเหตุบรรณาธิการ: ภาพถ่ายตามคำขอ โปรดติดต่อ Shelly Otenbaker ที่ (248) 554-3500 หรือ sotenbaker@eisbrenner.com

กองทุนชุมชน Bosch ซึ่งเป็นมูลนิธิในสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2011 มอบเงินช่วยเหลือมากกว่า 3 ล้านเหรียญต่อปีให้กับองค์กร 501(c)(3) และสถาบันการศึกษาต่างๆ BCF มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และความก้าวหน้าของการริเริ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับบ๊อช:

ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก กลุ่ม Bosch ผลิตและทำการตลาดอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับยานยนต์และโซลูชันหลังการขาย ไดรฟ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการควบคุม เครื่องมือไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยและการสื่อสาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีเทอร์โม เครื่องใช้ในครัวเรือน พลังงานแสง

อาทิตย์ การแพทย์ทางไกลและซอฟต์แวร์ โซลูชั่น หลังจากก่อตั้งสำนักงานในภูมิภาคในปี พ.ศ. 2449 บ๊อชมีพนักงานเกือบ 24,600 คนในกว่า 100 แห่ง โดยมียอดขายรวม 10.6 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2555 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป ที่ www.boschusa.com , www.bosch.com.mx และwww.bosch.com .bosch.ca .

กลุ่ม Bosch เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและบริการ ในปีงบประมาณ 2555 พนักงานประมาณ 306,000 คนสร้างยอดขายได้ 67.5 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค

สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครบอลออนไลน์ SBOBET สมัครแทงบอล SBOBET

สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครบอลออนไลน์ SBOBET สมัครแทงบอล SBOBET สโบเบ็ตคาสิโน สโบเบ็ตสล็อต สโบสล็อต สมัครสล็อต SBOBET เกมส์ SBOBET บอลเสมือนจริง SBOBET SBOBET Mobile ไลน์สโบเบ็ต ไอดีไลน์ SBOBET Line SBOBET Thai ความจำเป็นนี้สำหรับบริษัท iGaming ที่จะต้องขาวกว่าสีขาว ซึ่งนำไปสู่​​Gaming Standards Association (GSA)ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมการค้าที่มีน้ำหนักมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมบนบก รวบรวมมาตรฐานเกมออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรม

แม้จะมีกิจกรรมล่าสุดในกฎระเบียบของเกมออนไลน์ในเนวาดาเดลาแวร์ และนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งหมายถึงการสร้างตลาด iGaming ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการควบคุม แต่ GSA ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2009 ในเวลานั้น กลุ่มงานที่ชื่อว่า Internet Gaming Study (IGS) ก่อตั้งขึ้นและในช่วงกลางปี ​​2010 มีการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับจุดที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับสมาชิกได้

เนื่องจากเกมที่ได้รับการควบคุมในสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ได้รับการยืนยันในเวลานั้น จุดเน้นของ IGS ในตอนแรกคือยุโรป เนื่องจากมีโอกาสสำคัญในสหรัฐฯ และโอกาสอื่นๆ อีกมากมายรอคุณอยู่ ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสร้างมาตรฐานขึ้นมาชุดหนึ่ง

มีหลายองค์กรที่ดำเนินงานภายใน iGaming ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น มีอีกมากมายที่ให้จุดประสงค์นี้เป็นศูนย์กลางของสิ่งที่พวกเขาทำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลที่จะถามว่าทำไม GSA ถึงรู้สึกว่าความท้าทายในการสร้างมาตรฐานการเล่นเกมเป็นของพวกเขา

Peter DeRaedt ประธาน GSA อธิบายว่าเป็นเพียงกรณีของความก้าวหน้าสำหรับองค์กรที่รู้จักอุตสาหกรรมเกมเป็นอย่างดี

“GSA เริ่มต้นในอุตสาหกรรมที่ดินเพียงเพราะมีความต้องการระบุเมื่อ 16 ปีที่แล้ว” เขาอธิบาย

“ตอนนี้เกมบนบกกำลังมองหาที่จะขยายประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมากที่เราได้กำหนดไว้เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าตามธรรมชาติในเกมออนไลน์

“ตั้งแต่ก่อตั้งมา เราได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างมาตรฐานการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมเกม เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการสื่อสารในพื้นที่การเล่นเกม”

อิทธิพลและความรู้ความชำนาญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกา หมายความว่า GSA อาจอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานนี้ แต่นอกเหนือจาก Playtech แล้ว พวกเขาดูเหมือนจะมีสมาชิกไม่กี่คนที่มาจากพื้นฐาน iGaming อย่างแท้จริง

DeRaedt อธิบายว่าในขณะที่เป็นกรณีนี้พวกเขามีความสนใจมากมายและขณะนี้มีการสนทนาอย่างต่อเนื่องมากมาย

เขากล่าวว่า: “เรากำลังเข้าใกล้และได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างๆ เนื่องจากพวกเขาได้รับรู้ว่า GSA และคณะกรรมการการเล่นเกมออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่กำลังทำอะไรอยู่ เราได้รับความสนใจอย่างมากในกิจกรรมของเรา

“เราหวังว่าเมื่อการมองเห็นงานที่ GSA กำลังทำสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเกมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น บริษัทจำนวนมากจะตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องเข้าร่วม GSA”

สำหรับบริษัท iGaming ใดก็ตามที่ใช้ GSA ความน่าเชื่อถือจะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอน รายชื่อสมาชิกปัจจุบันขององค์กร ได้แก่ Bally, GTech, IGT, Scientific Games และอื่นๆ อีกมากมาย

เป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะเข้าร่วม เนื่องจาก IGS จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สมัครเป็นสมาชิก เนื่องจากค่าสมาชิกค่อนข้างต่ำ จึงยากที่จะดูว่าพวกเขาจะเสียอะไรไปบ้าง Playtech ดูเหมือนจะเห็นแบบนั้นและมีส่วนร่วมอย่างมากในช่วงแรก ๆ แม้ว่าทุกคนอาจมองว่าเป็นข้อดี

จากข้อมูลของ DeRaedt บริษัทต่างๆ ที่เขาเคยพูดด้วยล้วนเปิดกว้าง แต่ไม่จำเป็นต้องรับรู้ถึงงานของสมาคม ซึ่งหมายความว่าช่วงแรกจะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบสองทาง

“ในการประชุม iGaming North America ฉันสามารถพูดคุยกับหลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับ GSA หรืองานที่เราทำสำเร็จมาหลายปี” DeRaedt อธิบาย

“พวกเขากระตือรือร้นที่จะค้นหาด้านต่างๆ ที่อุตสาหกรรมระบุเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับ พื้นที่ที่เราต้องการเน้นในตอนแรกคืออินเทอร์เฟซการเล่นเกมมาตรฐานของบุคคลที่ 3 มาตรฐานสำหรับอินเทอร์เฟซภายนอก เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และตัวประมวลผลการชำระเงิน มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบส่วนกลางเพื่อสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานที่ดินตาม อินเตอร์เฟสเกมออนไลน์”

รายการนี้จะทำให้ GSA ออกจากงานอย่างแน่นอน แต่ DeRaedt สัญญาว่าจะเพิ่มขึ้นหากมีการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากสมาชิกใหม่ เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเห็นว่าบริษัท iGaming ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากไม่เคยมีชุดมาตรฐานมาก่อน พวกเขาอาจสงสัยว่าเหตุใดมาตรฐานจึงมีความจำเป็นในขณะนี้ในตลาดที่มีการกำกับดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกัน ความพยายามใด ๆ ก็ตามที่จะกระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะมีความสำคัญ เนื่องจากแว่นขยายยังคงถูกโยนทิ้งไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม

Lee Davy นั่งลงกับ Joe Beevers หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Hendon Mob เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากชื่อแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ การกำเนิดของ Poker Mob สัญญาใหม่กับ Grosvenor Casino และงานของเขาที่ Betting Emporium .

เมื่อJoe ‘The Elegance’ Beeversติดต่อกับฉันทาง Skype ฉันดูรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วหัวเราะเบาๆ กับตัวเอง

ดูดี มั่นใจ หน้าด้าน…เหมือนสมาชิกวง Spandau Ballet

“ถ่ายในช่วงเวลาที่ฉันเล่น Late Night Poker” บีเวอร์สกล่าว “เราจะแจกจ่ายให้กับผู้คนเพื่อโฆษณารายการ ฉันมีมากมายที่บ้าน”

โป๊กเกอร์รอบดึก

ครั้งแรกที่ฉันเห็น Beevers เล่นโป๊กเกอร์ และฉันก็ติดงอมแงมทันที เขาเป็นตัวละคร เช่นเดียวกับ Ram Vaswani และพี่น้องคนพายเรือ Ross และ Barny พวกเขารู้จักกันในชื่อHendon Mobแต่วันนี้พวกเขามีชื่อใหม่และตั้งขึ้นใหม่

Ram Vaswani ออกจากทีมแล้ว เปลี่ยนชื่อแล้วแต่ความกระตือรือร้นและความกระฉับกระเฉงยังคงอยู่

ท้ายที่สุดพวกเขายังคงทำในสิ่งที่พวกเขารัก

ในการขายม็อบเฮนดอน (HM)

“ฤดูร้อนที่แล้ว เราขายเว็บไซต์ ธุรกิจ และเครื่องหมายการค้าของ HM เดิมทีมีชายสี่คนจากลอนดอนเหนือเดินทางไปเล่นโป๊กเกอร์ จากนั้นจึงกลายเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์อันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงกลายเป็นฐานข้อมูลผลลัพธ์ชั้นนำ โปรไฟล์ผู้เล่น และฐานข้อมูลรายการทัวร์นาเมนต์ในโลก และจากนั้นก็ไม่ได้มีเฮนดอนประมาณสี่คนอีกต่อไป

“เรามีทีมงานที่ทำงานบนไซต์ และจู่ๆ เราก็กลายเป็นธุรกิจ แต่สุดท้ายเราก็เป็นแค่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ เราให้ข้อมูลแก่ผู้คนจำนวนมาก รวมถึง Global Poker Index (GPI) และAlex Dreyfus

“เขามีความคิดมากมายสำหรับการใช้ข้อมูลนี้ ความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ชายสี่คนจากเฮนดอน เขาต้องการซื้อฐานข้อมูลและเว็บไซต์ก็มีประสิทธิภาพฐานข้อมูลดังนั้นเราจึงตกลงที่จะขาย มันดีสำหรับเรา มันสมเหตุสมผลและทำให้เราสามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้มากขึ้น

“ธุรกิจนี้สนุก แต่ฉันต้องการเล่นโป๊กเกอร์มากขึ้น และฉันก็มีสิ่งอื่น ๆ ที่ฉันต้องการเข้าร่วม เช่น Betting Emporium อเล็กซ์เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในการทำให้เว็บไซต์ก้าวไปข้างหน้า และมันเป็นจังหวะที่ดีเพราะข้อตกลงของเรากับเกนติ้งเพิ่งสิ้นสุดลง

“ตอนนี้มันยากเพราะเราเป็น HM มาตลอด; เขียนเกี่ยวกับ HM อยู่ในโฮมเพจและหน้าแรกของนิตยสารในฐานะ HM และมันยากมากที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลัง”

บน Poker Mob และคาสิโน Grosvenor

“เรามีข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์ใหม่กับคาสิโน Grosvenor และเราได้สร้างไซต์ใหม่ของเราที่ชื่อว่า Poker Mob แชมป์โลก Barny Boatman, Ross Boatman และตัวฉันเอง เรามีฟอรัมอยู่ที่นั่นเพื่อให้เราสามารถแชทและคลุกคลีกับผู้คนได้ และเราจะแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำและสถานที่ที่เรากำลังเล่น

“นอกจากนี้ยังมีลีก Poker Mob League เริ่มในวันที่ 1 เมษายน เวลา 20.00น. เช่นเดียวกับเงินรางวัลที่ Barny, Ross และฉันกำลังเล่นอยู่และจะมีเงินรางวัล คุณสามารถชนะที่นั่งและแพ็คเกจของ GUKPT มันเป็นลีกที่ดี มีราคาเพียง 10 ปอนด์ต่อสัปดาห์และดำเนินการเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นหลังจาก WSOP เราหวังว่าจะสร้างรูปแบบลีกที่ยาวขึ้นพร้อมรางวัลที่ดีกว่า ดังนั้นมาในคืนวันอังคารที่ PokerMob.com แล้วลองหมุนดูสิ”

มาเต็มวง

“Barny และ Ross เล่นโป๊กเกอร์ครั้งแรกของพวกเขาที่ Vic ในลอนดอน และการแข่งขันโป๊กเกอร์ครั้งแรกของฉันคือที่ Sergeant Yorke’s ซึ่งเป็นคาสิโน Grosvenor ใน Dunstable Road

“ฉันเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกที่นั่น เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัว เป็นทัวร์นาเมนต์ Seven Card Stud มูลค่า 10 ปอนด์ ฉันกำลังเล่นแบล็คแจ็คกับผู้ชายสองคนที่เป็นเพื่อนของฉัน พวกเขาลุกจะออกไปและฉันก็แบบว่า ‘นายจะไปไหน เจ้ามือนี่จับทุกมือเลย’ พวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังเล่นการแข่งขันโป๊กเกอร์ ตอนนี้ฉันไม่รู้วิธีเล่นโปกเกอร์และถามพวกเขาว่าฉันเสียแค่ 10 ปอนด์ได้ไหม พวกเขาตอบว่าใช่ – ตอนนี้ฉันชนะ 400 ปอนด์ในการเล่นแบล็คแจ็ค – ดังนั้นฉันจึงบอกว่าฉันจะเล่นและจ่าย 10 ปอนด์และพวกเขา ให้ชิปเรา 500

“ฉันผ่านมือไปสองสามมือและประหม่า ในที่สุดฉันก็พบราชินีคู่หนึ่ง มีคนเดิมพัน มีคนเพิ่ม เงินเดิมพันสำหรับฉันคือ 400 และฉันเหลือชิปเพียง 350 ชิป และฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ฉันถามผู้คนว่าฉันควรทำอย่างไรและพวกเขาบอกว่าเพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณมี

“ดังนั้นฉันจึงใส่เงิน 350 ของฉันลงในหม้อ ราชินีของฉันแพ้ และฉันก็ถามว่า ‘ฉันจะทำอย่างไรดี’ พวกเขาบอกให้ซื้อใหม่ ดังนั้นฉันจึงออกเทนเนอร์อีกตัวและซื้อใหม่ จากนั้นผู้จัดการห้องไพ่ก็เข้ามาและให้ชิปสีเหลือง 500 ชิปแก่ฉัน และฉันก็โยนชิปให้กับคนที่เอาชนะราชินีของฉันและพูดว่า ‘ฉันคิดว่าฉันเป็นหนี้คุณหนึ่งร้อยใช่ไหม’

“ใช่แล้ว เรามาครบวงแล้ว เรากลับมาที่คาสิโน Grosvenor และเรากำลังจะไปเอดินเบอระในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เอนทรี Neil {Channing}และฉันจะทำ Aintree ที่ Betting Emporium แต่ฉันจะไปที่เอดินเบอระเพื่อเล่นอีเวนต์หลัก 500 ปอนด์ ดังนั้นมันจะสนุก

“นี่คือสิ่งที่เราทำเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เมื่อคุณไปที่ WSOP ตอนนี้มันเป็นเชิงพาณิชย์มาก สมัครเว็บบอล SBOBET แทบจะไม่มีการดื่มเลย และก็มีโป๊กเกอร์มากเกินไป มันคือการเดินทางไปไหนมาไหนและเจอหน้ากันนี่แหละที่สนุกที่สุด ในสมัยก่อนเราจะรู้จักคน 7 หรือ 8 คนในแต่ละโต๊ะ ทุกวันนี้เมื่อคุณนั่งลงที่งาน WSOP มูลค่า 1,500 ดอลลาร์ โอกาสที่จะไม่มีใครที่คุณจะรู้จัก

“วงจรของสหราชอาณาจักรนั้นแตกต่างออกไป คุณจะรู้จักผู้คนและมิตรภาพบางส่วนที่คุณสร้างในโป๊กเกอร์เป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดที่คุณเคยสร้างมา”

เกี่ยวกับการสนับสนุน

“ตอนแรกมีงานมากมาย ย้อนกลับไปในปี 2000 ที่ Poker Million รอบชิงชนะเลิศที่ Isle of Man เมื่อ John Duthie ชนะ ก่อนทัวร์นาเมนต์นั้น ฉันได้เขียนจดหมาย 40 ฉบับถึงบริษัทต่างๆ เช่น British Airways, Easyjet William Hill, Virgin และ Red Bull เพื่อขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา จาก 40 ฉันได้รับเพียง 7 คำตอบ หกพูดขอบคุณ แต่ไม่ขอบคุณ Red Bull กล่าวว่าพวกเขาชอบแนวคิดนี้แต่มุ่งมั่นกับกีฬาผาดโผนของพวกเขาและต้องการส่งต่อโอกาสนี้ แต่ฉันได้รับ Red Bull ฟรีสองกรณี นั่นคือทั้งหมดที่ฉันได้สำหรับจดหมาย 40 ฉบับ

“สิ่งที่น่าสนใจจากจดหมายทั้ง 40 ฉบับนั้น คือ 12 ฉบับภายหลังเปิดห้องไพ่ออนไลน์ ดังนั้นเราจึงทำงานได้มากในตอนแรก แต่เราโชคดีมากตั้งแต่นั้นมา เราลงเอยด้วยธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเราอยู่ตรงกลาง เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากและโชคดีมาก”

นายราม วาสวานี.

“รามค่อนข้างตกหลุมรักโป๊กเกอร์นิดหน่อย เขาสบายดีและได้พนันกีฬามาบ้างแล้ว แต่เขาไม่ต้องการเดินทาง เขาเป็นนักเตะ ไม่ใช่นักธุรกิจ ดังนั้นเขาแค่เล่น และเราดูแลเรื่องธุรกิจให้เขา

“เขายังคงเล่นอยู่ แต่ไม่ใช่ปริมาณที่เขาเคยทำ เขาเล่น Poker Players Championship มูลค่า 50,000 ดอลลาร์และ WSOP Main Event และอยู่ที่นั่นเมื่อ Barny ชนะสร้อยข้อมือของเขา”

บนสร้อยข้อมือของ Barney ชนะ

“มันยอดเยี่ยมมาก ที่แย่กว่านั้นคือฉันไม่ได้อยู่ที่นั่น ฉันต้องออกจากเวกัสเพราะต้องกลับบ้านเพื่อขายธุรกิจ และสองวันหลังจากที่ฉันออกจากเมือง Barny ก็ชนะสร้อยข้อมือ ฉันเสียเหงื่อให้เขามา 20 ปีแล้ว และวันที่ฉันออกจากเมือง เขาก็ได้รับสร้อยข้อมือ

“มันดูยิ่งใหญ่ การสวดมนต์ รางรถไฟ การมองหน้าผู้คน รูปลักษณ์บนใบหน้าของเขา มันยอดเยี่ยมมาก เราทุกคนต่างประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆ มากมาย แต่ Barny การได้สร้อยข้อมือทองคำนั้นยอดเยี่ยมมาก เป็นการดีที่จะแบ่งปันอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้น

“ตั้งแต่นั้นมาเขาได้รับรางวัลความสำเร็จตลอดชีพสองรางวัล เขาเชื่อว่าพวกเขาจะแจกมันให้กับคนที่กำลังเดินทางหรือตายเท่านั้น แต่เราบอกเขาว่ามันไม่ใช่”

บนเอ็มโพเรี่ยมเดิมพัน

“เราดำเนินการ Betting Emporium มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว เราเริ่มต้นฟรีและยังมีของฟรีมากมายบนไซต์ ปาลูกดอกและฟุตบอลยังคงฟรี และรางวัลออสการ์ก็เปิดให้เล่นฟรีเช่นกัน และนีลก็เป็นผู้ชนะที่ดี แต่ยังมีอย่างอื่นที่ตอนนี้จ่ายต่อการชม

“เราทำเชลท์แน่มแบบจ่ายต่อการชม และมันประสบความสำเร็จอย่างมาก เรามีวันที่ชนะสามวันจากสี่วัน และนีลหนุนหลังผู้ชนะ 40 ต่อ 1 ในเชลต์แนมโกลด์คัพ นอกจากนี้เขายังมีผู้ชนะ 11 ต่อ 1 ผู้ชนะ 10 ต่อ 1 และผู้ชนะ 6 ต่อ 1 และม้าที่วางจำนวนมาก ทุกคนคลั่งไคล้และเป็นสัปดาห์ที่พิเศษทีเดียว

“ตอนนี้เรามี Aintree กำลังจะมาถึง เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีหน้า และนั่นคือการจ่ายต่อมุมมอง และหวังว่า Neil จะดำเนินการต่อไปได้ ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยพบมา ในช่วงเชลเทนแฮมเขานอนคืนละสามชั่วโมงและไม่เคยกินอะไรเลย เขาเป็นคนหัวแข็งอย่างแท้จริง อ่านทุกอย่าง รับฟังทุกความคิดเห็น และรวบรวมมันด้วยวิธีที่พิเศษมาก มืออาชีพอย่างแท้จริง ผู้ชนะในระยะยาว และเราต้องการให้ผู้คนมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น”

หากคุณต้องการนั่งฮีตเตอร์ Neil Channing คุณควรไปที่Betting Emporium.comและซื้อแพ็คเกจ Aintree และหากคุณสนใจเข้าร่วม Poker Mob league ให้ข้ามไปที่Pokermob.comซึ่งคุณจะพบทั้งหมด รายละเอียด.

Lee Davy สานต่อคำสารภาพของเขาต่อซีรีส์นักเขียนโป๊กเกอร์ด้วยการย้อนกลับไปดูซีรีส์ The Ogmore Poker Tour ของ BLUFF Europe ที่ประสบความสำเร็จของเขา

คำสารภาพของนักเขียนโป๊กเกอร์: ทัวร์โป๊กเกอร์อ็อกมอร์คุณเข้าสู่โป๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เป็นคำถามที่ฉันถามผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ มากมาย และด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับคำตอบเลย

เรื่องราวต่าง ๆ แห้งเหือดไปแล้ว

ตัวละครตายหมดแล้ว

ฉันสงสัยว่ามีผู้เขียนโป๊กเกอร์คนเดียวที่เข้ามาในเกมโดยมุ่งเน้นที่การเป็นนักเขียนเพียงอย่างเดียว

นักเขียนทุกคนเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่เคยมีโชคในการทำเกรด ไม่มีทักษะที่จำเป็น ไม่เคยมีแบ๊งค์ หรือเพิ่งตระหนักว่าชีวิตนั้นง่ายกว่ามากในการหาเงินจากการเขียนมากกว่าการเล่น

แต่เมื่อคุณตัดให้เราเปิด เศษตกลงบนพื้นไม่ใช่หมึก

ฉันเติบโตในหุบเขาเล็กๆ ที่ชื่อว่าOgmore Vale สถานที่ประเภทที่คุณเลี้ยงแกะในถังขยะแทนที่จะเป็นสุนัขจรจัด

ชีวิตในหุบเขาเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นเวลานานมากที่ฉันชอบแบบนั้น

มันปลอดภัย

แต่ไม่มีอะไรให้ทำมากนักนอกจากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ

การพนันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหุบเขา เมื่อคุณโตขึ้นพ่อแม่จะลากคุณไปที่ผับกับพวกเขา และคุณนั่งดูพวกเขาเล่นโดมิโนและเกมไพ่อย่าง Crash เงินจะเป็นเดิมพัน แต่ทองแดงและเงินเป็นสีเดียวของเหรียญที่คุณจะเห็น

มีชายหนุ่มกลุ่มเล็กๆ เสมอที่จะเล่น Shoot The Pool หรือ Three-Card Brag แต่เงินบนโต๊ะไม่เคยลึกขนาดนั้น เพียงพอที่จะซื้อไพนต์ให้ตัวเองสักสองสามไพนต์ แต่คุณไม่เคยกังวลว่าจะสูญเสีย

มันแทบจะไม่ทำลายธนาคาร

นี่คือการศึกษาของฉัน

จากนั้นสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป

ผู้คนหยุดไปที่เจ้ามือรับแทงม้าในท้องถิ่นและเริ่มโทรศัพท์ในการเดิมพันกีฬาจากโทรศัพท์มือถือแทน หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หยุดโทรหาเจ้ามือเพื่อวางเดิมพันและวางเดิมพันด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตแทน

เจ้ามือรับแทงม้าปิดตัวลงและปู่ย่าตายายของฉันถูกบังคับให้เรียนรู้วิธีใช้ iPad

เมื่อคุณนำทางไปยังการเดิมพันกีฬาออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ก็ดึงดูดสายตาคุณและคุณก็เล่นในนั้น จากนั้นโป๊กเกอร์ออนไลน์ก็ดึงดูดสายตาคุณและคุณก็เล่นด้วย

คุณติดงอมแงม

มันง่ายเกินไป

นี่คือจุดที่ฉันคิดว่า Sheldon Adelson มีประเด็น การเอาคนที่มีสิทธิ์เลือกออกไปขัดกับทุกสิ่งที่ฉันเชื่อ และฉันคิดว่าแรงจูงใจของเขานั้นเห็นแก่ตัวล้วนๆ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับฉันว่าการพนันออนไลน์ทำให้ผู้คนติดงอมแงมได้ง่ายขึ้นมาก

ชีวิตภายนอกก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

แทนที่จะเล่น Crash and Shoot the Pool เราเริ่มเล่นเกมนี้ที่เรียกว่าโป๊กเกอร์ เกมที่บางคนได้เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต

มันเริ่มต้นในคืนวันอังคาร

ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมพูลและหลังจากจบเกมเราจะเล่นเกมไพ่และมวยปล้ำแขนเพื่อเงิน จากนั้นสระว่ายน้ำก็พับลง และเราต้องการเหตุผลที่จะหลีกทางให้ผู้หญิงต่อไป เราจึงเริ่มเล่นโป๊กเกอร์

ผู้หญิงไม่ต้องรู้หรอก เราหยิบไม้คิวสระว่ายน้ำออกมาวางไว้ที่ขาตั้งร่ม

ตอนแรกเราจะเล่นเกม Freezeout 10 ปอนด์ จะมีพวกเราประมาณแปดคนและเราจะมอบรางวัลให้กับที่หนึ่งและที่สอง สัปดาห์หนึ่งฉันจำได้ว่า Eddie Ace เพื่อนของฉันพาพ่อของเขาไปเล่นด้วย ชื่อของเขาคือสตีฟและต่อมาเขาจะรู้จักกันในชื่อ Eddies Dad Steve

Eddies Dad Steve เล่นการพนันในสายเลือด เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่รัฐบาลเชื่อว่าติดอยู่กับ Fixed Odds Betting Terminals (FOBT) งานประจำวันของเขาคือเปลี่ยนขยะให้ผู้คน แต่งานช่วงอาหารเย็นของเขาคือเอาเงินนั้นใส่ปาก FOBT

“ฉันมีระบบ ชิงกี้ บอย” เขาจะพูดกับฉัน

ไม่สำคัญว่าฉันจะบอกเขาบ่อยแค่ไหนว่ารูเล็ตเป็นเกมแห่งโอกาส และไม่มีระบบใดทำงานได้ เขาไม่สนใจ เขาเป็นเหมือนเด็กน้อยหัวรั้นที่วางพายบดและขวดเบียร์ออกทุกวันคริสต์มาสอีฟ แม้ว่าพวกเขาจะอายุ 16 ปีก็ตาม

“แล้วมีใครเล่นเกมเงินสดบ้างไหม?” เอ็ดดี้ แด๊ด สตีฟ กล่าวหลังจากที่เขาสลบจาก Freezeout ก่อนเวลาอันควร

เขาไม่ดื่ม ดังนั้นเมื่อเขาถูกน็อกออกจากการแข่งขัน เขาก็จะเบื่อ

เราทุกคนจะ

นั่นเป็นวิธีที่เรารู้จักเกมเงินสด มันคือ 1/1 No Limit Hold’em (NLHE) และทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

สิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นค่ำคืนที่มีราคาต่ำกว่า 30 ปอนด์ (รวมเบียร์เอล) ตอนนี้เราต้องการเงิน 100 ปอนด์เพื่อบายอินเพียงครั้งเดียวสำหรับเกมเงินสด เมื่อหลายสัปดาห์ผ่านไป ผู้คนสนใจเกมของเรามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเงินเดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆ และข่าวก็แพร่กระจายออกไป

Eddie Ace เชิญพ่อตาของเขาเข้าร่วมการแข่งขัน Gary Acreman จะพัฒนาชื่อ ‘Sleeper’ เพราะการขาดการเล่นด้วยมือจะทำให้คุณดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่น และ BANG เขาจะต้องมาจากไหนเพื่อชนะการแข่งขัน

พี่ชายของ Eddie Ace จะมาเล่นเกมนี้ ฉันเรียกเขาว่าเมฆอนเพราะหัวของเขามีรูปร่างเหมือนกับศัตรูตัวฉกาจของ Dan Dare (แม้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างฉันเป็นคนเดียวที่รู้ข้อเท็จจริงนี้)

เด็กชายท้องถิ่น Skit และ Wayne ‘Bill’ Jenkins จะเข้าร่วมเกมนี้ เช่นเดียวกับ Neil Farm (ที่เรียกเช่นนี้เพราะเขาเป็นเจ้าของฟาร์ม) และ Steve ‘The Rock’ John ที่สร้างชื่อให้เขาด้วยความรัดกุม The Rock แนะนำ Tony ‘The Raincloud of Doom’ Thorne ให้กับเกมและเอาแต่ขอโทษเพราะเขาน่าสมเพชมาก Gareth ‘Whitey’ White จะเข้าร่วมในส่วนผสมด้วย และบิลจะแนะนำเกมให้ทีมงาน Pencoed ทราบในภายหลัง: Danny Mac, Turkish Kurt และฮอบบิทอย่าง Bevan ก็จะกลายเป็นเกมประจำเช่นกัน

แอนดรูว์ ‘ทูนีซ’ เบย์ลิส เจ้าสัวท้องถิ่นของเราสะดุดล้มในเกม จากนั้นคุณก็มีจอห์น ‘The Mouth’ วินช์คอมบ์ผู้สวมบทบาทเป็นเอลวิส พ่อค้ายาเสพติดรายย่อยในท้องถิ่นของเรา Terry ‘The Run’ ชาวเวลส์ ชายผู้ฟังไก่: Bobby Eggs และเจ้าของผับ Rob The Scot

ในไม่ช้า Freezeout มูลค่า 10 ปอนด์ก็กลายเป็นการซื้อซ้ำ 10 ปอนด์ และเกมเงินสดก็เปลี่ยนเป็นเกมของ Dealers Choice (DC) กลุ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างรวดเร็วโดยกลุ่มหนึ่งเล่นทัวร์นาเมนต์เพียงอย่างเดียวและอีกกลุ่มหนึ่งหันมาเล่นเกมเงินสด

จากนั้นชาวอิหร่านที่เคยเล่นเกมของ Roberto Romanello เรียกว่า Landi เข้าร่วมเกมเงินสด เช่นเดียวกับผู้จับเวลาเก่าอย่าง Alan The Bookie และทันใดนั้น เดิมพันก็สูงลิ่ว

เรายังคงเล่น 1/1 ปอนด์ แต่คุณชนะหรือแพ้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ตอนนี้เป็นเรื่องลำบากมากเมื่อคุณมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงดูกลับบ้านระหว่าง 1,500 ถึง 2,500 ปอนด์ต่อเดือน

นอกจากนี้เรายังมีปัญหาเพิ่มเติมในการพยายามลักลอบนำการชนะและการแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ผ่านเพื่อนเก่าของเราที่คิดว่าเรากำลังเล่นพูล

พวกเขาบอกว่าคนติดยาทุกคนเป็นคนโกหก และนั่นก็เป็นเรื่องจริงสำหรับกลุ่มนี้

ยกเว้นเรื่องที่ชอบ Too Nice และ The Sleeper (ที่มีเงินให้เผา) เราทุกคนบอกภรรยาของเราเรื่องโกหกมากมายเพื่อปกปิดหนี้ที่เรามักจะพบว่าตัวเองมี

ไม่มีใครออกจากเกมแม้ว่า

มีการแจกเงินกันทั่วโต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้เล่น ใครบางคนมักจะเป็นหนี้เงินของใครบางคนเสมอ แต่ไม่มีใครสนใจ สิ่งสำคัญคือการทำให้เกมดำเนินต่อไป

มาถึงตอนนี้ฉันเริ่มทำงานในวงจรการแข่งขันสดและรู้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในระดับอาชีพ มีผู้แพ้ในเกมมากกว่าผู้ชนะ และมีการส่งต่อเงินในรูปของเงินกู้เพื่อให้ทุกคนอยู่ในเกม

ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตัวละคร

ในขณะที่วงจรมืออาชีพดูเหมือนไม่มีพวกเขา เกมในบ้านของฉันเต็มไปด้วยพวกเขา ทุกคืนจะมีสคริปต์ที่ห่ออย่างเรียบร้อยมาส่งถึงหน้าประตูบ้านของฉัน ดังนั้นความคิดในการเขียน Ogmore Poker Tour (OPT) จึงถือกำเนิดขึ้น

มันจะเป็นเรื่องราวที่แท้จริงของชีวิตของผู้เล่นโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ ทำไมไม่ใช้คำศัพท์และเรียกมันว่าโป๊กเกอร์ระดับรากหญ้า มันเป็นความสำเร็จในทันที บรรณาธิการของนิตยสาร BLUFF ชอบแนวคิดนี้ และผู้อ่านนิตยสารก็ตกหลุมรักตัวละครเหล่านี้

พวกเขารู้จักพวกเขา พวกเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด ความเบิกบานใจ และความคับข้องใจ – พวกเขาคือพวกเขา

เป็นการยากที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่บินไปรอบ ๆ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ง่ายกว่ามากที่จะเข้าใจผู้ชายที่ติด FOBT เพราะเขาหมดหวังที่จะได้รับการซื้อสองสามอย่างสำหรับเกมคืนวันอังคารที่บ้านของเขา

แต่มีเพียงปัญหาเดียว

ฉันกำลังเขียนเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของคนเหล่านี้

ผู้อ่าน นิตยสาร BLUFF Europeรู้จักคนเหล่านี้มากกว่าครอบครัวของพวกเขาเอง คำโกหก คำหลอกลวง… ปากกาของฉันเปิดโปงทุกอย่าง

ฉันพยายามเปลี่ยนชื่อบางชื่อ แต่มันไม่เหมือนเดิม

ในที่สุด Ogmore Poker Tour ก็หมดแรงเพราะฉันต้องถอยห่างจากข้อเท็จจริงที่แท้จริงของเกมมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่ฉันสนุกและได้รับเงินจำนวนมากในกระบวนการนี้

มันดำเนินไปไม่กี่ปีและฉันมีความฝันที่จะชนกับ Ricky Gervais และเปลี่ยนเรื่องทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องตลกประเภท Office ในวันหนึ่ง

มันจะประสบความสำเร็จเพราะตัวละคร

เสน่ห์ ความร้ายกาจ มืออันว่องไว ความใจดี เสียงหัวเราะ น้ำตา…ฉันรักพวกเขาทั้งหมด…พวกเขาทุกคน

Eugene Katchalov ชนะการแข่งขัน Eureka Poker Tour High Roller มูลค่า 2,000 ยูโร ในการแข่งขันระดับมหึมาซึ่งทำให้เขาเอาชนะ Nikolaus Jedlicka ได้แบบตัวต่อตัว

Eugene Katchalov ชนะการแข่งขัน Eureka Poker Tour High Roller ที่เวียนนาหนึ่งปีผ่านไป แล้วสำหรับEugene KatchalovPokerStars Team Pro มีปี ที่ค่อนข้างเงียบสงบตามมาตรฐานของเขาในปีที่แล้ว แต่เขาก็เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมใน World Series of Poker (WSOP)

Katchalov ชนะเกือบทุกอย่างที่จะชนะในโป๊กเกอร์ ยกเว้นชื่อ European Poker Tour (EPT) Main Event และเขาเกือบจะได้เป็นผู้ชนะ Triple Crown คนล่าสุดของเราเมื่อเขาจบอันดับรองชนะเลิศของ Sotirios Koutoupas ที่ EPT Deauville ในช่วงเปลี่ยนปี

สมัครเล่นคาสิโน แอพคาสิโน เล่นคาสิโนเว็บไหนดี

สมัครเล่นคาสิโน แอพคาสิโน เล่นคาสิโนเว็บไหนดี เว็บพนันคาสิโน ปอยเปตออนไลน์ บ่อนปอยเปต เกมส์คาสิโนสด พนันคาสิโน เล่นคาสิโนออนไลน์ เล่นคาสิโน แทงคาสิโน เว็บแทงคาสิโน เว็บคาสิโนออนไลน์ สมัครสมาชิกคาสิโน สมัครเกมส์คาสิโน ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้ง เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งรัฐตั้งแถวเรียกเก็บเงินการพนันออนไลน์ เช่นเดียวกับบุคคลในผ้าคลุมที่มีนาฬิกาชีวิตที่กะพริบในLogan’s Runเข้าแถวเพื่อ ‘ต่ออายุ’ บน Carousel (เป็นอย่างไรบ้างอีกครั้ง) ความพยายามล่าสุดของ มิสซิสซิปปี้ได้ล้มเหลวไปแล้วหลังจากที่นักการเมืองของรัฐล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อเลื่อนการเรียกเก็บเงินไปข้างหน้าภายในเส้นตายของวันอังคารที่ผ่านมา

สิ่งต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้นในแคลิฟอร์เนียซึ่งกลุ่มPechanga Band of Luiseño Indiansกำลังเตรียมการเรียกเก็บเงินโป๊กเกอร์ออนไลน์ล่าสุดของพวกเขา เช่นเดียวกับร่างกฎหมายปีที่แล้ว ร่างกฎหมาย Pechanga ได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าอื่นๆ อีกอย่างน้อย 7 เผ่าในรัฐ เช่นเดียวกับการเรียกเก็บเงินของปีที่แล้ว ความพยายามในปี 2014 ของ Pechanga มีเป้าหมายที่จะสร้างไฟร์วอลล์ดิจิทัลรอบ ๆ Golden State โดยห้ามผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ให้เข้าทำข้อตกลงแบ่งปันสภาพคล่องกับรัฐอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศ ดังนั้นตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ขนาดเล็กของเนวาดาจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับกัปต่อไป. ข้อห้าม ‘นักแสดงที่ไม่ดี’ ที่เคร่งครัดจากร่างกฎหมายปีที่แล้วยังคงอยู่

ซึ่งแตกต่างจากการเรียกเก็บเงินของปีที่แล้ว Pechangas กำลังเสนอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเล่นในแซนด์บ็อกซ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ของแคลิฟอร์เนีย จากการทบทวนของ eGamingการเรียกเก็บเงินเรียกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบจ่ายครั้งเดียว 5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ประกอบการจะถูกเก็บภาษี 5% ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่า 10% ที่เสนอเมื่อปีที่แล้วโดยSB678 ของSen. Lou Correaกฎหมาย . จะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องเป็นชนเผ่าหรือห้องบัตรที่มีใบอนุญาตซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อยห้าปี ซึ่งแตกต่างจาก การตั้งค่าของ รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอนุญาตให้มีไซต์มากถึงห้าแห่งในใบอนุญาตของผู้อนุญาตรายเดียว, ใบอนุญาตแคลิฟอร์เนียแต่ละใบจะครอบคลุมเพียงไซต์โป๊กเกอร์เดียว, การประชุมสภานิติบัญญัติของรัฐปี 2014 เริ่มดำเนินการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์

อิลลินอยส์มีความหวังสูงที่จะย้ายโรงงาน RUBBER TREE ในปี 2014
การผลักดันของรัฐอิลลินอยส์เพื่อขยายจำนวนคาสิโนที่มีอิฐและปูนของรัฐกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเตะครั้งที่สามในรอบหลายปี เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Pantragraph.com อ้างว่าตัวแทนRob Rita (D-Blue Island) กำลังเตรียมกฎหมายที่จะอนุญาตคาสิโนใหม่ห้าแห่ง อนุญาตให้สนามแข่งเพิ่มเครื่องสล็อตในข้อเสนอของพวกเขา และอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์

ใบเรียกเก็บเงินของ Rita ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ มีรายงานว่าเป็นสำเนาของความพยายามเมื่อปีที่แล้วโดยวุฒิสมาชิกรัฐTerry Linkซึ่งเดิมมีส่วนประกอบการพนันออนไลน์ก่อนที่องค์ประกอบที่เป็นที่ถกเถียงกันมากกว่านี้จะถูกตัดออกและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดที่ส่งผลต่อชะตากรรมของการขยายตัวของการพนันออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ ผู้ว่าราชการ Pat Quinnได้คัดค้านแผนการขยายเกมของรัฐเป็นเวลาสองปีติดต่อกันและไม่ได้เสนอข้อบ่งชี้ว่าเขาเคยประสบกับการกลับใจแบบ Ebenezer Scrooge ใดๆ ตั้งแต่นั้นมา เซสชั่นสภานิติบัญญัติปี 2014 สิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นความหวังเดียวคือเซสชั่น ‘วีโต้’ ในฤดูใบไม้ร่วงที่ฟรีสำหรับทุกคน

เว็บไซต์ที่เป็นของผู้ให้บริการคาสิโนLas Vegas Sandsถูกออฟไลน์เมื่อวันอังคารหลังจากเห็นได้ชัดว่าถูกแฮ็กโดยบุคคลที่ต่อต้าน ท่าทีของ Sheldon Adelson ประธาน Sands เกี่ยวกับความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน แทนที่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจองห้องพักที่ Venetian หรือ Sands Bethlehem ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับพบข้อความจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ‘ทีมต่อต้าน WMD’ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับความคิดเห็นที่ Adelson กล่าวเมื่อปีที่แล้ว โดยแนะนำว่าสหรัฐฯ ควรจุดชนวนอาวุธนิวเคลียร์ ในทะเลทรายอิหร่านเพื่อเป็นการเตือนผู้นำอิหร่านให้ถอยออกจากโครงการนิวเคลียร์

การแฮ็กแทนที่หน้าแรกของบริษัท Sands และไซต์สถานที่จัดงานโดยเฉพาะด้วยแผนที่โลก (ภาพหน้าจอ ได้รับความอนุเคราะห์จากThe Morning Call ) โดยเน้นตำแหน่งของคาสิโน Sands – และตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาที่ระบุด้วยไอคอนรูปเปลวไฟ ชื่อพนักงานของ Sands ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขประกันสังคมแสดงอยู่ในรายการแบบเลื่อน ขณะที่ภาพ Adelson เคียงข้างนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของ อิสราเอล ด้านบนของแผนที่มีข้อความต่อไปนี้: “ให้ตายเถอะ A อย่าปล่อยให้ลิ้นของคุณบาดคอ” ในขณะที่ข้อความด้านล่างของหน้าระบุว่า: “การส่งเสริมให้ใช้อาวุธทำลายล้างสูง ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นอาชญากรรม ”

Adelson เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันของอิสราเอล ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่าความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดประสงค์เพื่อให้อิสราเอลสามารถโจมตีประเทศนี้ได้ ในเดือนตุลาคม Adelson บอกกับผู้ชมที่นิวยอร์กว่า สหรัฐฯ ควรแสดงท่าทีต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยการจุดชนวนด้วยนิวเคลียร์ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ของอิหร่าน ซึ่งจะ “ไม่ทำร้ายจิตวิญญาณ ยกเว้นงูหางกระดิ่งไม่กี่ตัว” Ron Reese โฆษกของ Sands กล่าวในวันถัดไปว่า Adelson “ใช้อติพจน์เพื่อชี้ให้เห็นว่า … การกระทำดังกว่าคำพูด” Sands ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการแฮ็คและขณะนี้ไซต์ยังคงออฟไลน์อยู่

มองเห็นโอกาสในทุกวิกฤต
ยังต้องดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่Coalition to Stop Internet Gambling (CSIG) ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ต่อต้านการพนันออนไลน์ของ Adelson ใช้แฮ็กเพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตและการไร้ความสามารถออนไลน์ ผู้ให้บริการการพนันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายและอาชญากรเข้ามา “ตั้งหลักได้ในทุกครัวเรือนของชาวอเมริกัน” อย่างน้อยนั่นคือข้อความในโฆษณา CSIG ใหม่ (ดูด้านล่าง) ที่ยังคงนโยบายของ CSIG ในการบิดเบือนความจริงไปสู่สัดส่วนของ Stretch Armstrong

กลุ่มของ Adelson เพิ่งส่งจดหมายถึงสมาชิกของAmerican Gaming Association (AGA) โดยอ้างว่า Harry Reidผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา(D-NV) ไม่เห็นด้วยกับความพยายามที่จะทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่ว่าฝ่ายค้านของ Reid จำกัด เฉพาะเกมคาสิโนออนไลน์ . ในความเป็นจริง โฆษกของ Reid กล่าวว่าเจ้านายของเขา “สนับสนุนความพยายามของรัฐในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะทำให้โป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมายหรือไม่” ซึ่งเป็นสิ่งที่ Adelson ขนานนามว่าเป็น “เกมที่น่าติดตามที่สุด” ซึ่งทำให้คำวิงวอนของจดหมาย CSIG “ว่าการอภิปรายของเราควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง” เป็นเรื่องที่น่าขันมากขึ้น

ตรงไปตรงมา เมื่อพิจารณาถึงความพยายามที่ซ้ำซ้อนกันของ CSIG จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการยัดเยียดจุดยืนของ FBI เกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการก่อการร้ายมากเกินไปเราอาจให้อภัยได้สำหรับการสงสัยว่าการแฮ็กเว็บไซต์ของ Sands เป็นการโจมตีด้วยธงเท็จโดยเจตนาเป็นภาพประกอบของอินเทอร์เน็ต ธรรมชาติที่พึ่งพาไม่ได้ น่าจะเป็น? น่าสงสัย แต่ด้วยประวัติของ CSIG เป็นไปได้

นักพนันกีฬาในลาวกำลังตั้งตารอฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลอตเตอรี่ของรัฐได้ตัดสินใจที่จะเสนอการเดิมพันฟุตบอลออนไลน์ รัฐวิสาหกิจสลากเพื่อการพัฒนาลาววางแผนที่จะเปิดตัวบริการใหม่ในเดือนนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักพนันชาวลาวสามารถเดิมพันลีกฟุตบอลนานาชาติที่สำคัญได้จากบ้านของพวกเขาเองอย่างสะดวกสบาย ไม่เลวสำหรับมาร์กซิสต์กลุ่มหนึ่ง ใช่ไหม?

พนักงานลอตเตอรีของรัฐบอกกับเวียงจันทน์ไทม์สว่านักพนันจะมีตัวเลือกในการวางเดิมพันผลการแข่งขันนัดเดียวนอกเหนือจากการเดิมพันแบบพาร์เลย์ มีแผนจะเปิดสาขา 20 แห่งในเมืองหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนักพนันสามารถเปิดและเติมเงินในบัญชีออนไลน์ของตนได้ ยังไม่มีแผนที่จะเปิดสาขาดังกล่าวนอกเมืองหลวง เมื่อเปิดแล้ว เงินรางวัลของนักพนันจะจ่ายเข้าบัญชีออนไลน์ของพวกเขา ในขณะที่เงินเดิมพันที่เสียจะถูกหักออกจนกว่ายอดคงเหลือจะหมด และจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังสำนักงานสาขาในพื้นที่ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของการเดิมพันแต่ละรายการต่อสาธารณะ

ลาวมีอุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศขนาดเล็กที่อาศัยการหลั่งไหลเข้ามาของนักพนันชาวกัมพูชาและชาวไทย แต่การพนันกีฬาเป็นตัวแทนของดินแดนที่ไม่จดที่แผนที่ เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกดำเนินไปเหมือนรถไฟบรรทุกสินค้า ลาวมีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิด ‘ถ้าคุณเอาชนะมันไม่ได้ ให้เข้าร่วม ‘พวกเขา’ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดิมพันที่ข้อเสนอใหม่ของลอตเตอรีรัฐจะสามารถจับได้มากแค่ไหน ในปี 2010 นักพนันกีฬาชาวฝรั่งเศสมีตัวเลือกใหม่ๆ มากมายหลังจากที่ประเทศอนุญาตให้ผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่Française des JeuxและPari Mutuel Urbainเดิมพันฟุตบอลโลก แต่นักพนันมากกว่าครึ่งยังคงเลือกผู้ให้บริการออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตระดับสากล พวกเขาจะได้รู้จักและรัก

Unibetผู้ให้บริการการพนันในนอร์ดิกประกาศรายได้ กำไร และกำไรเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักในไตรมาสที่ 4 ปี 2013 ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่บริษัทเรียกว่า “รายได้และความสามารถในการทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์” รายรับเพิ่มขึ้น 15% เป็น 65.2 ล้านปอนด์ รายรับเพิ่มขึ้น 20% เป็น 20.2 ล้านปอนด์ และกำไรเพิ่มขึ้น 25% เป็น 15.5 ล้านปอนด์ ถือว่าไม่โทรมเกินไปเมื่อพิจารณาจากนักพนันชาวสวีเดนที่โชคดีทำลายคริสต์มาสของ Unibet ด้วยการชนะ 4.1 ล้านยูโรในวันที่ 19 ธันวาคมขณะเล่นอาหรับ เกมสล็อต คืนนับเป็นการจ่ายเงินเดี่ยวสูงสุดอันดับสามของบริษัทจนถึงปัจจุบัน

สำหรับทั้งปี รายได้ รายได้ และกำไรของ Unibet เพิ่มขึ้น 19%, 21% และ 26% ตามลำดับ ช่วงเวลาที่ดียังคงดำเนินต่อไปในปี 2014 โดยบริษัทรายงานธุรกิจในช่วงวันที่ 9 ก.พ. เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภูมิภาคนอร์ดิกยังคงจัดหารายได้จำนวนมาก (54%) ของรายได้ในปีงบประมาณของ Unibet ตามด้วยยุโรปตะวันตก (33%) ยุโรปกลาง ตะวันออกและใต้ (9%) และ ‘อื่นๆ’ ที่ 4% ตัวเลขเกือบจะเหมือนกับปีงบประมาณ 2012 อย่างไรก็ตาม การเติบโต 10% ของกลุ่มนอร์ดิกในไตรมาสที่ 4 แซงหน้ายุโรปตะวันตกที่เติบโต 32% และยุโรปกลาง ตะวันออก และใต้ที่ 14% ในขณะที่ “อื่นๆ” ลดลง 32% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของ Unibet ที่จะเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุมมากขึ้น ซึ่งเห็นสัดส่วนที่ “ได้รับการควบคุมใหม่” ของรายรับในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นเป็น 29%

การเดิมพันกีฬาเพิ่มขึ้น 9% ในไตรมาสที่ 4 เป็น 27.9 ล้านปอนด์โดยมีอัตรากำไร 12.4% การเดิมพันสด ‘ระหว่างเล่น’ คิดเป็น 62.8% ของมูลค่าการซื้อขายในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก 54.9% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 Unibet มีรายได้จากการพนันกีฬาเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (+12%) ยุโรปตะวันตก (35%) และภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ หมวดหมู่ยุโรป (5%) แต่ภูมิภาค ‘อื่น ๆ ‘ ซึ่งรวมถึงตลาดออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูง – เห็นว่าการเดิมพันกีฬาในแนวดิ่งร่วงลง 75% เหลือเพียง 783,000 ปอนด์ การเดิมพันกีฬาของยุโรปตะวันตกทำให้สามารถบดบังภูมิภาคนอร์ดิกในหมวดหมู่นี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Unibet

รายรับจากคาสิโนและเกมเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาสที่ 4 เป็น 31.5 ล้านปอนด์ ในขณะที่โป๊กเกอร์ลดลง 15% เป็น 2.7 ล้านปอนด์ (ลดลง 18% ตลอดทั้งปี) ในเดือนธันวาคม Unibet ตัดสินใจทิ้งเครือข่ายโป๊กเกอร์ MPN ของ Microgaming เพื่อ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน การเปิดตัวประเภทโป๊กเกอร์อีกครั้งมีกำหนดในไตรมาสที่ 1 และมีรายงานว่าแอพมือถืออยู่ในระหว่างการทำงาน ดังนั้นหวังว่าจะพลิกผันโชคชะตาของโป๊กเกอร์ตลอดไป

ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้ง เมื่อสภานิติบัญญติของรัฐตั้งแถวเรียกเก็บเงินการพนันออนไลน์ สมัครเล่นคาสิโน เช่นเดียวกับบุคคลสวมหน้ากากที่มีนาฬิกาชีวิตกะพริบในLogan’s Runเข้าแถวเพื่อ ‘ต่ออายุ’ บน Carousel (เป็นอย่างไรบ้างอีกครั้ง) ความพยายามล่าสุดของ มิสซิสซิปปี้ได้ล้มเหลวไปแล้วหลังจากที่นักการเมืองของรัฐล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อเลื่อนร่างกฎหมายภายในเส้นตายของวันอังคารที่ผ่านมา

สิ่งต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้นในแคลิฟอร์เนียซึ่งกลุ่มPechanga Band of Luiseño Indiansกำลังเตรียมการเรียกเก็บเงินโป๊กเกอร์ออนไลน์ล่าสุดของพวกเขา เช่นเดียวกับร่างกฎหมายปีที่แล้ว ร่างกฎหมาย Pechanga ได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าอื่นๆ อีกอย่างน้อย 7 เผ่าในรัฐ เช่นเดียวกับการเรียกเก็บเงินของปีที่แล้ว ความพยายามในปี 2014 ของ Pechanga มีเป้าหมายที่จะสร้างไฟร์วอลล์ดิจิทัลรอบ ๆ Golden State โดยห้ามผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ให้เข้าทำข้อตกลงแบ่งปันสภาพคล่องกับรัฐอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศ ดังนั้นตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ขนาดเล็กของเนวาดาจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับกัปต่อไป. ข้อห้าม ‘นักแสดงที่ไม่ดี’ ที่เคร่งครัดจากร่างกฎหมายปีที่แล้วยังคงอยู่

ซึ่งแตกต่างจากการเรียกเก็บเงินของปีที่แล้ว Pechangas กำลังเสนอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเล่นในแซนด์บ็อกซ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ของแคลิฟอร์เนีย จากการทบทวนของ eGamingการเรียกเก็บเงินเรียกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบจ่ายครั้งเดียว 5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ประกอบการจะถูกเก็บภาษี 5% ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่า 10% ที่เสนอเมื่อปีที่แล้วโดยSB678 ของSen. Lou Correaกฎหมาย . จะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องเป็นชนเผ่าหรือห้องบัตรที่มีใบอนุญาตซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อยห้าปี ซึ่งแตกต่างจาก การตั้งค่าของ รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอนุญาตให้มีไซต์มากถึงห้าแห่งในใบอนุญาตของผู้อนุญาตรายเดียว, ใบอนุญาตแคลิฟอร์เนียแต่ละใบจะครอบคลุมเพียงไซต์โป๊กเกอร์เดียว, การประชุมสภานิติบัญญัติของรัฐปี 2014 เริ่มดำเนินการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์

อิลลินอยส์มีความหวังสูงที่จะย้ายโรงงาน RUBBER TREE ในปี 2014
การผลักดันของรัฐอิลลินอยส์เพื่อขยายจำนวนคาสิโนที่มีอิฐและปูนของรัฐกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเตะครั้งที่สามในรอบหลายปี เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Pantragraph.com อ้างว่าตัวแทนRob Rita (D-Blue Island) กำลังเตรียมกฎหมายที่จะอนุญาตคาสิโนใหม่ห้าแห่ง อนุญาตให้สนามแข่งเพิ่มเครื่องสล็อตในข้อเสนอของพวกเขา และอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์

ใบเรียกเก็บเงินของ Rita ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ มีรายงานว่าเป็นสำเนาของความพยายามเมื่อปีที่แล้วโดยวุฒิสมาชิกรัฐTerry Linkซึ่งเดิมมีส่วนประกอบการพนันออนไลน์ก่อนที่องค์ประกอบที่เป็นที่ถกเถียงกันมากกว่านี้จะถูกตัดออกและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดที่ส่งผลต่อชะตากรรมของการขยายตัวของการพนันออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ ผู้ว่าราชการ Pat Quinnได้คัดค้านแผนการขยายเกมของรัฐเป็นเวลาสองปีติดต่อกันและไม่ได้เสนอข้อบ่งชี้ว่าเขาเคยประสบกับการกลับใจแบบ Ebenezer Scrooge ใดๆ ตั้งแต่นั้นมา เซสชั่นสภานิติบัญญัติปี 2014 สิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นความหวังเดียวคือเซสชั่น ‘วีโต้’ ในฤดูใบไม้ร่วงที่ฟรีสำหรับทุกคน

บริษัทแม่ของPokerStarsและFull Tilt Poker (FTP) กำลังมองหาที่จะขยายขอบเขตที่ไกลกว่าโป๊กเกอร์สู่โลกแห่งการพนันกีฬา หลังจากเพิ่งขยายอำนาจหน้าที่ของ FTP ผ่านการเพิ่มรูเล็ต แบล็กแจ็ก และตัวเลือกคาสิโนอื่นๆ จากLeander Games ขณะ นี้Rational Groupกำลังวางแผนที่จะติดตั้ง FTP ด้วยหนังสือกีฬา ซึ่งจะทำให้เป็นไซต์ Rational แห่งแรกที่ให้บริการครบวงจร ตัวเลือกการพนันออนไลน์ ผู้อ่านที่มีสายตาเฉียบคมจะจำได้ว่า CalvinAyre.com ทำนายการเคลื่อนไหวเหล่านี้ย้อนกลับไปในปี 2555หลังจากที่ PokerStars เริ่มขอความคิดเห็นจากผู้เล่นเกี่ยวกับคาสิโนและพฤติกรรมการเดิมพันกีฬาของพวกเขา

โฆษกของ Rational Group จาก Isle of Man กล่าวกับeGaming Reviewว่าบริษัทกำลัง “สำรวจโอกาสในการเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬาระดับโลกเพื่อปรับปรุงข้อเสนอเกมออนไลน์ของเรา” ขณะนี้ Rational กำลังพูดคุยกับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพพร้อมเปิดตัวในปี 2558 Full Tilt ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์อันดับ 2 ของโลกที่เคยได้รับก่อนวัน Black Fridayในขณะที่ PokerStars ยังคงมีบทบาทที่ชัดเจนในฐานะสุนัขชั้นนำ Rational เข้าซื้อกิจการ FTP ในปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีแพ่งที่ยื่นฟ้อง Rational โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในวัน Black Friday

ซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ใหม่ของ UNIBET กำลังจะมาในสัปดาห์
หน้า นอกจากนี้ ยังเปิดตัวของเล่นใหม่บางส่วน ได้แก่Unibet ผู้ให้บริการด้านการพนันของชาวยุโรป ซึ่งได้ประกาศว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ตามความต้องการใหม่ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ Unibet ที่ได้รับใบอนุญาตจากมอลตาได้แยกผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ที่กำลังดิ้นรนออกจาก MPN ของ Microgamingในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลนที่พัฒนาโดยRelax Gaming ในเอสโตเนีย ซึ่งเป็นผู้ อยู่เบื้องหลังFast Poker ส่วนหนึ่งของข้อตกลง Unibet ยังตกลงที่จะลงทุน 1.25 ล้านยูโรในอนาคตของ Relax

ตามที่โฆษณาไว้ ข้อเสนอใหม่ของโป๊กเกอร์จะตอบสนองผู้เล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจด้วยองค์ประกอบทางสังคม เช่น ‘ภารกิจ’ และ ‘ความสำเร็จ’ เพื่อกำจัด ‘การล่าเหยื่อ’ ไม่มีประวัติมือ และผู้เล่นไม่มีตัวเลือกในการเลือกตารางที่พวกเขาเข้าร่วม (นอกเหนือจากการเลือกระดับการเดิมพัน) และพวกเขาไม่สามารถสังเกตเกมเงินสดในภารกิจเพื่อระบุ noobs การเปิดตัวแบบเซจะเริ่มต้นด้วยเวอร์ชัน Windows เท่านั้น พร้อมด้วยเวอร์ชัน Mac และตัวเลือกมือถือ iOS/Android ที่จะตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ใหม่จะให้บริการผ่าน Unibet และแบรนด์ Maria ที่เป็นมิตรกับผู้หญิงเท่านั้น

รัฐบาลแคนาดาดูเหมือนจะเตรียมปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ทำธุรกิจกับนักพนันชาวแคนาดา งบประมาณปี 2014 ที่ส่งมอบเมื่อวันอังคารโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังJim Flahertyมีคำสัญญาที่จะนำเสนอการแก้ไขกฎหมายเพื่อ “เสริมสร้างระบอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายของแคนาดา” นอกเหนือจากการแนะนำกฎระเบียบเพื่อจัดการกับสกุลเงินเสมือนจริง เช่นBitcoinรัฐบาลอนุรักษ์นิยมวางแผนที่จะ “ทำให้คาสิโนออนไลน์อยู่ภายใต้Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCTFA)”

จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการเสนอรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ดูเหมือนว่า Tories ต้องการทำให้คาสิโนออนไลน์อยู่ภายใต้การเก็บบันทึก การตรวจสอบตัวตน และข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยแบบเดียวกัน คงต้องรอดูกันต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำไปใช้อย่างเข้มงวดกับการดำเนินการออนไลน์ของบริษัทลอตเตอรี่ประจำจังหวัดหรือไม่ เช่น การดำเนินการในบริติชโคลัมเบียควิเบกและแมนิโทบา รวมถึง PlayOLG.caของออนแทรีโอที่จะเปิดตัว เร็วๆ นี้ หรือว่ารัฐบาลจะ พยายามที่จะขยายการกำกับดูแลไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในระดับสากลซึ่งเผชิญหน้ากับแคนาดา (ตามที่ Calvin Ayre ทำนายไว้ในเดือนธันวาคม )

จะน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะประเมินปฏิกิริยาของBritish Columbia Lottery Corporationต่อข้อเสนอของ Tories นอกเหนือจากการดำเนินงานเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในประเทศแห่งแรกของแคนาดาแล้ว BCLC ยังมี“ประวัติที่น่าตกใจของการไม่ปฏิบัติตาม”กับศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) เมื่อต้องเก็บบันทึกที่ถูกต้องและยื่นรายงานธุรกรรมที่จำเป็น BCLC ไปไกลถึงการใช้จ่ายเงินของผู้เสียภาษีครึ่งล้านดอลลาร์เพื่อขัดขวางคำขอ Freedom of Information เกี่ยวกับรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย

โดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะทำให้ Tories มีฟันทางกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อไล่ตาม บริษัท ต่างประเทศ หากพวกเขารู้สึกถึงความชอบและ / หรือการกระตุ้นจากบริษัท ลอตเตอรีระดับจังหวัดที่ไม่ชอบแนวคิดของการแข่งขัน . อย่างน้อยที่สุด รัฐบาลสามารถเลือกที่จะจำกัดบริษัทต่างชาติที่ส่งเสริมเว็บไซต์ดอตเน็ตที่เล่นฟรีในแคนาดาได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด บริษัท ออนไลน์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้ปิดการดำเนินงานที่เผชิญกับแคนาดาจะได้รับแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นมากขึ้นในการลดและดำเนินการแทนที่จะเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีราคาแพง

CalvinAyre.com จะยังคงติดตามเรื่องราวที่กำลังพัฒนานี้และให้ข้อมูลอัปเดตตามที่รับประกัน ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน บริษัทการพนันออนไลน์ที่มีโครงสร้างเหมาะสม เป็นของเอกชนและได้รับใบอนุญาตในระดับสากลจะยังคง (ก) ยังคงเป็นทางเลือกสำหรับนักพนันชาวแคนาดา และ (ข) ป้องกันประเภทของการกัดเซาะของมูลค่าผู้เล่นตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่มากเกินไปของรัฐบาล ลบล้างการเลือกผู้ชนะและผู้แพ้โดยธรรมชาติของตลาด

งบประมาณ 2557 ตัดตอนมาการชนไก่อาจถูกกฎหมายในบางพื้นที่ของโลก แต่นั่นไม่ใช่กรณีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกีฬานี้ (หากคุณสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นกีฬาต้องห้ามใน 50 รัฐ)

แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองไก่ชนเหล่านี้แล้ว บางคนก็ยังหาเวลาเข้าร่วมได้ ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับไก่ที่น่าสงสารเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในนิวยอร์กถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อจับกุมคนได้ 9 คนและช่วยเหลือไก่ชนกว่า 3,000 ตัวหลังจากทุบสังเวียนชนไก่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสังเวียนชนไก่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอเมริกา

การต่อยซึ่งถูกขนานนามว่า“ปฏิบัติการแองกรี้เบิ ร์ด ส์” มุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการการพนันในควีนส์ นิวยอร์ก หลังจากพบว่ามีการชนไก่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ในเขตนั้นเดือนละสองครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในอาคารหลังนั้นพร้อมกัน และเห็นคน 70 คนเข้าร่วมการต่อสู้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ทำแบบเดียวกันในฟาร์มขนาด 90 เอเคอร์ (36 เฮกตาร์) ในแพลตต์คิลล์ นิวยอร์ก ซึ่งมีการฝึกไก่หลายพันตัว และร้านขายสัตว์เลี้ยงใน บรูคลินที่ขายไก่ต่อสู้

“การชนไก่เป็นการกระทำที่โหดร้าย ไม่เหมาะสม และป่าเถื่อน เป็นการทรมานสัตว์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และเป็นที่ทราบกันว่าเอื้อต่อการก่ออาชญากรรมอื่นๆ” เอริก ชไนเดอร์แมน อัยการสูงสุดของนิวยอร์กกล่าวในแถลงการณ์

สรุปแล้ว เก้าคนถูกตั้งข้อหาอาชญากรซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดสี่ปี ถ้อยแถลงของชไนเดอร์แมนยังแสดงให้เห็นภาพว่าการชนไก่ที่ผิดกฎหมายยังส่งเสริมอาชญากรรมอื่นๆ รวมถึงการจำหน่ายยาเสพติดให้กับผู้ชมที่จ่ายเงิน การต่อยในอพาร์ทเมนต์บรุกลินดังกล่าวแสดงให้เห็นมาก โดยผู้ชมต้องจ่ายค่าเข้าชมและค่าที่นั่งสำหรับการชกตลอดทั้งคืน นอกเหนือไปจากยาเสพติดที่ขายในสถานที่นั้นด้วย

สำหรับไก่และแม่ไก่ที่ถูกยึดไปนั้น หนทางอีกยาวไกลในการกลับสู่สภาวะปกติ สังคมที่มีมนุษยธรรมและกลุ่มช่วยเหลือสัตว์ใน 7 รัฐกำลังช่วยเหลือเรื่องที่พักและการย้ายสัตว์ วัตถุประสงค์ในทันทีคือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับไก่เหล่านี้ที่ปราศจากความรุนแรง ความหวังคือไก่ชนเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่ความมีมารยาทได้หลังจากเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่อธิบายไม่ได้ซึ่งเกิดจากคนที่ฝึกฝนพวกมันเพื่อให้ถูกเชือดเท่านั้น

มันเป็นหน้าอกใหญ่ที่น่าส่งคลื่นกระแทกไปยังสนามชนไก่ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ยังคงเปิดดำเนินการในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน อย่าทำผิดพลาด นี่จะไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในส่วนนั้นของโลกMichael Owen เป็นดาราคนล่าสุดที่เข้าร่วมการปฏิวัติการพนันในสหราชอาณาจักรหลังจากได้รับข้อตกลงสามปีเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตของ BetVictor

Michael Owen เป็นทูตใหม่ของ BetVictorMichael Owenอดีตนักฟุตบอลอังกฤษผู้เป็นที่รักได้ลงนามในข้อตกลงสามปีเพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BetVictor

อดีตกองหน้าทีมลิเวอร์พูล, เรอัล มาดริด และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เริ่มโปรโมตแบรนด์ของวิคเตอร์ แชนด์เลอร์โดยมีผลทันที และทั้งคู่ดูจะมีความสุขมากกว่ากับการเป็นหุ้นส่วนใหม่

“ไมเคิลเป็นไอคอนกีฬาอย่างแท้จริง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในทันที และในฐานะแบรนด์ระดับโลก เรามองว่าไมเคิลและ BetVictor เป็นคู่ที่เหมาะสมกัน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเขาเข้าร่วม” Victor Chandlerกล่าว

“เขาจะแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมากับ ลูกค้าของ BetVictorในหัวข้อกีฬาใหญ่ของวัน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลและการแข่งม้าที่ไมเคิลหลงใหลมาก”

โอเว่นกล่าวเสริม:“ ฉันมีความยินดีที่จะประกาศบทบาททูตของฉันกับ BetVictor ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านกีฬาของฉัน รวมถึงการเข้าถึงสื่อโซเชียลของฉันบน Twitter และ Sina Weibo ฉันรอคอยที่จะได้ช่วย BetVictor พัฒนาและขยายแบรนด์ของพวกเขาไปสู่ตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก”

ข้อตกลงดังกล่าวยังเห็นโอเว่นเขียนคอลัมน์รายเดือนบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งเขาพยายามทำนายเส้นคะแนนของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์

มันไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีเมื่อโอเว่นล้มเหลวในการทำนายสกอร์ไลน์ของการแข่งขันทั้ง 8 นัดที่ดำเนินต่อไป และผมขอแนะนำให้เขาลดสายตาลงเล็กน้อยและทำตามปรัชญาประเภทเหย้า/เยือน/เสมอแบบเก่าที่ดี

คุณสามารถให้อภัยได้สำหรับความคิดที่ว่า ไมเคิล โอเว่น ชอบหารายได้โดยการนั่งบนหลังของเขา แต่ตั้งแต่เลิกเล่นฟุตบอล เด็กคนนี้ก็หยุดทำงานไม่ได้

ข้อตกลง BetVictor เกิดขึ้นหลังจากสัญญาของเขากับ BT Sport เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีก และงานเงินสเตอร์ลิงที่เขามีส่วนร่วมที่ Manor House Stables

สุดสัปดาห์นี้ ตารางการแข่งขัน NBA กำลังจะหยุดพัก โดยNBA All-Star Weekend ปี 2014 จะลงเตะกันที่ เมืองนิวออร์ลีนส์ ดังนั้นในขณะที่ลีกอื่น ๆ พักผ่อนช่วงกลางฤดูกาล สิ่งที่ดีที่สุดจะมาบรรจบกันใน Crescent City ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แต่สำหรับนักพนันกีฬา All Star Weekend เป็นประเพณีประจำปีเมื่อคุณไม่เดิมพันในเกม แต่เดิมพันกับผู้เล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะแสดงทักษะของพวกเขาในการแข่งขันบางรายการ ไม่ว่าจะเป็นการยิง 3 แต้มหรือการแข่งขันดังค์ มีการเดิมพันที่น่าสนใจมากมายในช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์

เรามาเริ่มกันที่3-Point Shootoutการแข่งขันที่มีนักแม่นปืนที่อันตรายที่สุดในลีก ในปีนี้ การป้องกันแชมป์ Kyrie Irving กลับมาสร้างชื่ออีกครั้ง เว้นแต่ว่าแม้จะครองตำแหน่งแชมป์ แต่พอยต์การ์ด Cleveland Cavaliers All-Star ก็ยังไม่ใช่ตัวเต็งที่จะชนะการแข่งขัน ความแตกต่างนั้นตกอยู่ที่ Stephen Curry ของ Golden State Warriors ที่อัตราต่อรอง 2/1 รองจากเคอร์รีคือมินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์และเควิน เลิฟ แชมป์ยิง 3 แต้มในปี 2012 ที่อัตราต่อรอง 4/1 Arron Afflalo กองหลังสุดฮ็อตของ Orlando Magic อยู่ที่ 5/1 และจากนั้นเราก็เห็นชื่อของ Irving อยู่ที่ 11/2

Damian Lillard ของ Portland Trailblazer และ Marco Belinelli ของ San Antonio Spurs อยู่ที่ 6/1 ตามมาด้วย Bradley Beal ของ Washington Wizards ที่ 15/2 โจ จอห์นสัน จากทีมบรู๊คลิน เน็ตส์ นำอยู่ด้านหลัง ซึ่งมีโอกาส 10/1 ที่จะชนะการแข่งขัน

เมื่อพูดถึงการแข่งขันSprite Slam Dunk Contestก็จะเป็นงานที่มีดาราดังมาร่วมงานด้วย โดยมีผู้เล่นระดับสูงที่สุดของลีก Indiana Pacers จะแสดงโดยซุปเปอร์สตาร์อย่าง Paul George ซึ่งบังเอิญเป็นตัวเก็งที่อัตราต่อรอง 6/5 การป้องกันแชมป์ Terrance Ross อยู่ที่ 7/2 รองลงมาคือ Washington Wizards ปกป้อง John Wall ที่ 9/2 และ Sacramento Kings มือใหม่ Ben McLemore ที่ 5/1 ลิลลาร์ดซึ่งชนะการแข่งขันดั๊งค์ด้วยคะแนน 5/1 กำลังทำหน้าที่สองครั้งในคืนนี้ โดยแฮร์ริสัน บาร์นส์ของโกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สนำอยู่ด้านหลังด้วยอัตราต่อรอง 17/2

เกมAll-Starเป็นไฮไลท์เด็ดของสุดสัปดาห์ที่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดใน NBA ด้วย MVP ของเกม All-Star ที่รอการคว้ามา โอกาสที่สมเหตุสมผลบางอย่างจึงอยู่บนโต๊ะว่าใครน่าจะได้ฮาร์ดแวร์กลับบ้านมากที่สุด ตัวเต็งที่ชัดเจนคือเควิน ดูแรนต์ของโอกลาโฮมาซิตีที่ 3/1 และเลอบรอน เจมส์ของไมอามีที่ 7/2 แอนโธนี เดวิส เซ็นเตอร์ของนิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ เป็นทีมเต็งอันดับสามที่อัตราต่อรอง 17/2 ตามมาด้วยคาร์เมโล แอนโธนี (10/1), สตีเฟน เคอร์รี (11/1), พอล จอร์จ (12/1), เบลค กริฟฟิน (12/1) ), เควิน เลิฟ (14/1), ไครี เออร์วิง (16/1) และคริส พอล MVP เกมออลสตาร์ปีที่แล้ว (18/1)ไมเคิ่ล มอฟแฟตกองหน้าของ ไอร์ ยูไนเต็ดได้รับการอภัยโทษจากการห้ามเล่นการพนันในที่สุด หลังจากที่สมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ตัดสินใจลดโทษลง 2 เกม ทำให้กองหน้าวัย 30 ปีต้องโดนแบน 4 นัด

แม้ว่ามันจะไม่เหมาะกับอาชญากรรมที่เขาก่อ แต่เขาควรได้รับการเตือนในใจของเรา แต่ก็ยังดีกว่าการระงับครั้งแรกที่ SFA ลงโทษเล็กน้อย

มอฟแฟตไม่ได้พยายามแก้ไขการแข่งขันใด ๆ ที่เขาเดิมพัน ตรงกันข้าม การที่เขาพนันว่าทีมของเขาจะชนะเกมเหล่านั้นเป็นเพียงแรงจูงใจให้เขาเล่นให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่ามันป้องกันได้มากกว่าสิ่งที่เอียน แบล็ค มิดฟิลด์ของเรนเจอร์ส ยอมรับว่าทำเมื่อเขาสารภาพว่าเดิมพัน160 นัดในช่วงเจ็ดปีรวมถึงหลายครั้งเมื่อเขาเดิมพันกับทีมของเขาเอง

แบล็คได้รับการแบน 10 นัดโดยมีโทษปรับอย่างมหันต์ แต่กรณีของมอฟแฟตแตกต่างออกไปเพราะเขาไม่ได้พยายามโน้มน้าวผลการแข่งขันที่เขาวางเดิมพันเพื่อสนับสนุนทีมอื่น

Lachlan Cameron ประธานสโมสร Ayr United ประณามการสั่งพักการแข่งขันหกนัดแรกของ SFA โดยเรียกมันว่า “ไม่ยุติธรรมอย่างร้ายแรง” ในขณะเดียวกันก็ตำหนิ “ความไม่สอดคล้องกันในกระบวนการตัดสินใจ” คาเมรอนได้สิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่ง มอฟแฟตจะยังคงถูกบังคับให้นั่งสี่นัดกับเรนเจอร์ส, ดันเฟิร์มลิน, แอร์ดรีโอเนียน และฟอร์ฟาร์ โดยเริ่มจากการที่ไอร์ ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับจ่าฝูงในสุดสัปดาห์นี้

ในท้ายที่สุด สี่นัดดีกว่าหกนัดเล็กน้อยและลีกเข้าสู่ช่วงสำคัญในฤดูกาลนี้ และอายร์ ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าไล่ล่าเพื่อเลื่อนชั้นสู่สกอตติช แชมเปี้ยนชิพ โดยมีผู้ทำประตูสูงสุดในลีกมาผสมกันเพื่อยืดเส้นยืดสาย การวิ่งไม่สามารถพูดได้แม้แต่น้อย

GClub V2 เล่นคาสิโน GClub V2 เกมส์คาสิโน GClub V2

GClub V2 เล่นคาสิโน GClub V2 เกมส์คาสิโน GClub V2 เกมส์คาสิโนออนไลน์ เล่นคาสิโนออนไลน์ แทงคาสิโนออนไลน์ พนันคาสิโน คาสิโนปอยเปต เกมส์คาสิโนสด

Lync Enterprise Voice For Dummiesจะตรวจสอบคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ ที่เปิดใช้งานโดย Lync Enterprise Voice และวิธีที่บริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถใช้ Lync เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่

ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้ยังให้ความรู้ผู้อ่านเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของการใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมขอบของเซสชัน (SBCs) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการปรับใช้ Lync Enterprise Voice

SBC มีบทบาทสำคัญในการเปิดใช้งานและเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม UC เช่น Microsoft Lync ทั่วทั้งเครือข่าย Session Initiation Protocol (SIP) อุปกรณ์เครือข่ายอันทรงพลังเหล่านี้ปกป้อง รักษาความปลอดภัย ลดความซับซ้อน

และสร้างมาตรฐานให้กับการสื่อสารมัลติมีเดียแบบเรียลไทม์โดยใช้ SIP

รวมถึง Voice over IP (VoIP) และวิดีโอ Sonus ซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการสื่อสารระดับโกลด์ของ Microsoft ช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการปรับใช้ Microsoft Lync Enterprise Voice ได้ด้วยการรักษาความปลอดภัยบริการ

เดินสายไฟ SIP ที่ขอบเครือข่าย และให้โฟลว์สื่อหลายผู้จำหน่ายแบบ SIP ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับ UCคำคม:

“เราขอขอบคุณที่ Sonus ให้ความรู้เกี่ยวกับ Lync ในหนังสือเล่มใหม่ของพวกเขาLync Enterprise Voice For Dummies เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการแบ่งปันข้อกำหนดด้านการทำงานร่วมกัน การรักษาความ

ปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดสำหรับการนำ Lync Enterprise Voice มาใช้อย่างประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมของเสียงและ PBX ใหม่และที่มีอยู่” Giovanni Mezgec ผู้จัดการทั่วไปของ Lync Product

Marketing ของ Microsoft กล่าว

Wes Durow รองประธานฝ่าย Global Marketing & Go-To-Market Operations ของ Sonus กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่างๆ พยายามลดต้นทุนแต่เพิ่มขีดความสามารถให้กับสภาพแวดล้อมการสื่อสาร “ Lync Enterprise Voice For

Dummiesมอบคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากชุดความสามารถ UC ที่หลากหลายที่มีให้”

ข้อเท็จจริงอื่นๆSonus เป็นแบรนด์ SBCs ที่เติบโตเร็วที่สุดSonus มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ SBC ที่ผ่านการรับรองของ Microsoft Lync และโซลูชัน Sonus ได้รับการรับรองประสิทธิภาพโดย Miercom Labs

Sonus อยู่ในตำแหน่งผู้นำของMagic Quadrant สำหรับ Session Border Controllersซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 โดย Gartner, Inc.
ด้วยการนำ SIP trunking มาใช้ องค์กรจำนวนมากสามารถประหยัดได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสนับสนุนเงินทุนในการนำเทคโนโลยี UC ขั้นสูงมาใช้ เช่น Microsoft Lync
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คู่มืออ้างอิง Sonus ทั้งสี่ฉบับ: Lync Enterprise Voice For Dummies, SIP Trunking For Dummies, Session Border Controllers For DummiesและSession Management For

Dummies

เมื่อเร็วๆ นี้ Sonus ได้จัดสัมมนาผ่านเว็บกับ Nemertes Research โดยเปิดเผยข้อค้นพบที่สำคัญจากรายงาน Unified Communications ปี 2013 ของ Nemertes หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมและ

แนวโน้มเกี่ยวกับ SIP, Lync Enterprise Voice และ SBC โปรดดูการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ที่ นี่คำนวณการประหยัดการเดินสาย SIP ด้วยเครื่องคำนวณ ROI การเดินสาย Sonus SIP
ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ Sonus SBCได้ที่www.sonus.net
ดาวน์โหลดรายงาน Webtorials “ Enterprises Place 2013 Unified Communications Bets: การแข่งขันครั้งนี้มีม้ากี่ตัว? ”
แท็ก/คำสำคัญ:

Sonus Networks, SONS, For Dummies, Lync, SBC, ลำดับความสำคัญด้านไอที, การประหยัดต้นทุนด้านไอที, ตัวควบคุมขอบเขตเซสชัน, SBC, SIP, บริการเดินสายไฟ SIP, การแปลงรหัสสื่อ, Unified Communications, UC,

การจัดการเซสชัน, อุปกรณ์สาขาที่อยู่รอดได้, SBA, การสื่อสารระดับองค์กรเกี่ยวกับโซนัส เน็ตเวิร์ค:ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้อง

คดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แม้ว่า Sonus เชื่อว่าความคาดหวังนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่

สมเหตุสมผล แต่ผู้อ่านควรเตือนว่าข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจาก

ข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในรายงานนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโซนัส โปรดดูที่ส่วน “การอภิปรายของฝ่ายจัดการ

และการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงาน” และ “ปัจจัยเสี่ยง” ของ

การยื่นเอกสารของโซนัสต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ แสดงถึงมุมมองของโซนัส ณ

วันที่ที่มีการแถลงการณ์ดังกล่าวเท่านั้น และไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นการแสดงมุมมองของโซนัส ณ วันที่ใดๆ ต่อจากนี้ ในขณะที่โซนัสอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในบางจุด โซนัสปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดย

เฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ให้พิจารณา ณ วันที่ที่มีคำแถลงดังกล่าว

เท่านั้น และไม่ควรยึดถือเป็นการแสดงความเห็นของโซนัส ณ วันที่ใดๆ ต่อจากนี้ ในขณะที่โซนัสอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในบางจุด

โซนัสปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดยเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ให้พิจารณา ณ วันที่ที่มีคำแถลงดังกล่าวเท่านั้น และไม่ควรยึดถือเป็นการแสดงความเห็นของโซนัส ณ วันที่ใดๆ ต่อจากนี้ ในขณะที่โซนัสอาจเลือกที่จะปรับ

ปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในบางจุด โซนัสปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดยเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

รายชื่อผู้ติดต่อSonus NetworkWendy Tullo, +1-972-301-497wtullo@sonusnet.coหรืLois Paul & PartnerAnastasia Efstratios, +1-617-986-5873anastasia_efstratios@lpp.coหรือ (ใน EMEAEML WildfirLouise

Andrewsonus@ emlwildfire.com

โซนัส เน็ตเวิร์ค อิงค์แนสแด็ก:SONS ดูราคาหุ้นและแผนภูมิ ดูการยื่น SEสรุปการเปิดตัวSonus Networks ประกาศเปิดตัวหนังสืออ้างอิง Microsoft? Lync? Enterprise Voice For Dummies? ฉบับพิมพ์ครั้งแรรุ่นที่วางจำหน่าภาษา

อังกฤษ

น “มากกว่าปรากฏการณ์การเผยแพร่ … [เป็น] สัญญาณของเวลา” [The New York Times] ด้วยหัวข้อที่มีความเคลื่อนไหวมากกว่า 1,800 หัวข้อที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงประวัติศาสตร์ ดนตรีจนถึงคณิตศาสตร์

กีฬา ไปจนถึงการช่วยเหลือตนเอง เทคโนโลยีเพื่อการเดินทาง For

Dummies ทุ่มเทเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การปรากฏตัวของแบรนด์ For Dummies ยังคงขยายตัวในทุกที่ที่จำเป็นต้องรู้ รวมถึง e-books แอพมือถือ หลักสูตรอีเลิร์นนิง โปรแกรมเผยแพร่แบบกำหนดเองขององค์กร เว็บไซต์ผู้

บริโภคที่แข็งแกร่งและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งรวมถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การทำอาหาร GClub V2 งานฝีมือ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ ชุดเครื่องดนตรี อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ยานยนต์ เกม และอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Dummies.com . For Dummies เป็นแบรนด์ Wileyข้อมูลสำคัญเกี่ยว

กับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

Sonus ช่วยให้ผู้ให้บริการและองค์กรด้านการสื่อสารชั้นนำของโลกยอมรับโซลูชันที่ใช้ SIP รุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึง VoIP, วิดีโอ และ Unified Communications ผ่านเครือข่าย IP ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และปรับขนาดได้ ด้วยลูกค้าทั่วโลก

และประสบการณ์ 15 ปีในการเปลี่ยนเครือข่ายเป็น I

P โซนัสช่วยให้ผู้ให้บริการและองค์กรต่างๆ สามารถจับภาพและรักษาผู้ใช้ และสร้าง ROI ที่สำคัญได้ ผลิตภัณฑ์ Sonus ประกอบด้วยตัวควบคุมขอบเซสชัน เซิร์ฟเวอร์นโยบาย/เราต์ติ้ง เซิร์ฟเวอร์คุณสมบัติสมาชิก และสื่อและเก

ตเวย์การส่งสัญญาณ ผลิตภัณฑ์ Sonus ได้รับการสนับสนุนโดยทีมบริการระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ การปรับใช้ และการบำรุงรักษาเครือข่าย IP ที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในโลกบางแห่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.sonus.net หรือโทร 1-855-GO-SONUSเกี่ยวกับ For Dummies?

หลังจาก 20 ปี มีการพิมพ์มากกว่า 250 ล้านเล่ม และดาวน์โหลด e-book หลายล้านเล่ม For Dummies คือชุดอ้างอิงที่ขายดีที่สุดในโลก ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนด้วยการทำให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างสนุก

สนานและง่ายดาย ลูกค้าประจำทั่วโลกต่างเห็นพ้องกันว่า For Dummies เป็

GTChannel เปิดตัวเครือข่ายยานยนต์หลายช่องทางที่ใหญ่ที่สุดบน YouTube อย่างเป็นทางการ พร้อมเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อน
100 วันหลังจากเปิดตัวเครือข่ายแบบหลายช่อง GTChannel (car.video.network) มียอดดู 325 ล้านครั้ง 132+ ช่อง ผู้ติดตาม 452K และเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 1 ล้านครั้งต่อสัปดาห์

27 มิถุนายน 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกคัลเวอร์ ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2559 GTChannel, Inc. เครือข่ายวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต์ชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดสำหรับเครือข่าย YouTube แบบหลายช่องสัญญาณใหม่ ทำให้ GTChannel เป็นช่องทางหลากหลายที่เน้นยานยนต์เป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด เครือข่ายสำหรับกลุ่มประชากรชายอายุ 18-34 ปีที่เสนอให้ผู้ลงโฆษณา

และแบรนด์เข้าถึงผู้ชมที่เข้าใจยากนี้

“นี่ไม่ใช่กางเกงสีกากีแบบดั้งเดิมของคุณ เนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ประเภทเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน นี่คือ X-game เนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นเยาว์ที่เน้นแอ็คชั่น”

ทวีตนี้เครือข่ายวิดีโอออนไลน์ของ GTChannel นำเสนอเนื้อหาที่มีส่วนร่วมสูงแก่ผู้ชมวัยรุ่นที่มีกลุ่มเป้าหมายสูง โดยหมวดหมู่ที่โดดเด่นในตลาดการดำเนินการด้านยานยนต์ รวมถึงเนื้อหาที่ผลิตอย่างมืออาชีพซึ่งเน้นไปที่การดริฟต์

การปรับแต่ง วัฒนธรรมยานยนต์ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนชุมชนที่มุ่งเน้น การเขียนหนังสือที่สั่งซื้อล่วงหน้ามากที่สุดในการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้คือ:

1. The House of Hadesโดย Rick Riordan2. Doctor Sleepโดย Stephen Kin3. Allegiant (แตกต่าง)โดย Veronica Rot4. Never Go Backโดย Lee Chil5. W สำหรับเสียโดย Sue Graftoหนังสือที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้ามากที่สุดใน

Kindle ที่วางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้คือ:

1. Never Go Backโดย Lee Child2. Allegiant (แตกต่าง)โดย Veronica Roth3. House of Hadesโดย Rick Riordan4. Doctor Sleepโดย Stephen King5. W สำหรับเสียโดย Sue Grafton

เกี่ยวกับเอดิเมอร์ ฟาร์มาซูติคอลส์Edimer เป็นบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ อุทิศตนเพื่อส่งมอบการปรับปรุงที่สำคัญและทนทานในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตสำหรับคนรุ่นอนาคตที่

ได้รับผลกระทบจาก XLHED Edimer ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยการลงทุนจาก Third Rock Ventures และ VI Partners

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Edimer Pharmaceuticals กรุณาเยี่ยมชมที่www.edimerpharma.com หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับความคืบหน้าของ Edimer Pharmaceuticals โปรดเข้าร่วมเครือข่าย XLHED ที่

www.xlhednetwork.comหนังสือ 20 อันดับแรกทั้งหมดสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Kindle หากต้องการดูตัวอย่าง Big Fall Books ฉบับสมบูรณ์ ไปที่ www.amazon.com/fallbookspreviewเกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com , Inc. มุ่งมั่นที่จะ

เป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถ

ค้นหาและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ เสนอสินค้าใหม่ ที่ตกแต่งใหม่ และใช้แล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ

ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์;

บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้า

นักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลา

วด์โดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle Paperwhite เป็น e-reader ที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น 62% และความ

เปรียบต่างที่เพิ่มขึ้น 25% ไฟหน้าในตัวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับ

การอ่านในทุกสภาพแสง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเป็นพิเศษ และการออกแบบที่บางและเบา Kindle รุ่นล่าสุด ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็กที่สุด มีฟอนต์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าที่เร็วขึ้น Kindle Fire HD

มีหน้าจอความละเอียดสูงแบบกำหนดเองที่น่าทึ่ง เสียง Dolby แบบ

เอกสิทธิ์เฉพาะพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ Wi-Fi ระดับไฮเอนด์ระดับแล็ปท็อปพร้อมรองรับแถบความถี่คู่ เสาอากาศคู่ และ MIMO เพื่อการสตรีมและดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น พื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับ เนื้อหา HD และโปรเซสเซอร์และเอ็นจิ้

นกราฟิกรุ่นล่าสุด—และมีให้เลือกใช้ในจอแสดงผลสองขนาด—7” และ 8.9” Kindle Fire HD หน้าจอขนาดใหญ่ยังใช้งานได้กับ 4G แบบไร้สาย และมาพร้อมกับแพ็คเกจข้อมูล 4G LTE ที่ล้ำสมัยในราคา $49.99 Kindle Fire ใหม่ทั้ง

หมดมีโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น 20%, ประสิทธิภาพเร็วขึ้น 40%, หน่วยความจำสองเท่า,

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it ,

www.amazon.es , www.amazon.com.br และwww.amazon.in

_ ตามที่ใช้ในที่นี้ “ Amazon.com ,” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึงAmazon.com , Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจาก

การคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผล

ของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎ

ระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของ Amazon.com รวมอยู่ในเอกสารที่ Amazon.com ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นในภายหลัง

One Summer: America, 1927โดย Bill Bryson: Bryson ( A Walk in the Woods , A Short History of Nearly Everything ) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฤดูร้อนที่สดใสที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา โดยมีบุคคลสำคัญระดับชาติ

เช่น Charles Lindbergh, Babe Ruth และ Al Capone

The House of Hadesโดย Rick Riordan:หนังสือเล่มที่สี่ในซีรี่ส์ Heroes of Olympus ของ Riordan
Camelot’s Court: Inside the Kennedy White Houseโดย Robert Dallek : ห้าสิบปีหลังจากการลอบสังหารประธานาธิบดี John F. Kennedy มาถึงชีวประวัติที่ครอบคลุมของ Dallek เกี่ยวกับการบริหารของ Kennedy

Bridget Jones: Mad About the Boyโดย Helen Fielding: Fielding กลับมาพร้อมหนังสือเล่มที่สามของ Bridget Jones ซึ่งเป็นเล่มแรกของเธอในรอบสิบปี

Sycamore Rowโดย John Grisham:ภาคต่อของ A Time to Kill ภาคต่อของ Grisham พบว่าตัวเอกของเรื่องคือ Jake Brigance ปกป้องความยุติธรรมในห้องพิจารณาคดีของเมืองทางใต้อันเงียบสงบทางตอนใต้

The Goldfinchโดย Donna Tartt : นวนิยายที่รอคอยมานานจากผู้เขียน The Secret Historyเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกำพร้าที่นำทางโลกแห่งศิลปะและอำนาจ

Double Down: Game Change 2012โดย Mark Halperin และ John Heilemann: Halperin และ Heilemann สร้างกระแสให้กับ Game Changeซึ่งเป็นภาพที่น่าดึงดูดหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2008 ทั้งสองติดตามผลการ

แข่งขันในปี 2012 ที่มีความทะเยอทะยานเช่นเดียวกัน

The Bully Pulpit: Theodore Roosevelt, William Howard Taft, and the Golden Age of Journalismโดย Doris Kearns Goodwin : Goodwin ผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์เรื่อง No Ordinary Timeเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Franklin

และ Eleanor Roosevelt กลับมาพร้อมหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ Theodore Roosevelt และตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา ทายาทวิลเลียมโฮเวิร์ดแทฟท์

The Valley of Amazementโดย Amy Tan : ตามรอยสตรีสามชั่วอายุคนจากเซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านชาวจีนห่างไกลและซานฟรานซิสโก นวนิยายเรื่องใหม่ของ Tan ได้กล่าวถึงความเป็นแม่และประวัติศาสตร์จีนมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
และการเลือกใต้เรดาร์ส่วนตัวของบรรณาธิการ:

My Notorious Lifeโดย Kate Manning : นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ Dickensian แผ่กิ่งก้านสาขา My Notorious Lifeอิงจากประสบการณ์ของพยาบาลผดุงครรภ์ที่น่าอับอายในช่วงปลายศตวรรษ ที่ 19 ที่นิวยอร์ก – น่าสนใจ มั่นใจ

และไม่อาจต้านทานได้ –ซาร่า เนลสัน

The Maid’s Versionโดย Daniel Woodrellเรื่องราวของช่วงเวลาที่ยากลำบากและผู้คนที่ยากลำบาก ความลับ การทรยศ และการแก้แค้น นี่เป็นหนังสือที่แปลกใหม่ โหดร้าย และสง่าผ่าเผย และ Woodrell เป็นนักเล่าเรื่องที่สุดยอด

ของเกมของเขา –นีล ทอมป์สัน

The Mushroom Hunters: On the Trail of an Underground America โดย Langdon Cook : หนังสือเล่มนี้เป็นการผจญภัยที่สนุกไม่แพ้กัน ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และอาหารการกิน เหนือสิ่งอื่นใด The Mushroom Hunters จะ

ทำให้คุณหิว –จอน โฟโร

The Night Guestโดย Fiona McFarlane : The Night Guestเป็นผลงานเปิดตัวที่น่าประทับใจ—นวนิยายที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวัยชราและการทำสมาธิทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการแยกตัว – ที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่าสงสัยของ

ความลึกลับ –เควิน เหงียน

Provence, 1970: MFK Fisher, Julia Child, James Beard, and the Reinvention of American Tasteโดย Luke Barr : ด้วยสัญชาตญาณของ MFK Fisher สำหรับรายละเอียดที่เรียบง่ายและน่าสัมผัส ผู้เขียน Barr ทำให้เราดื่ม

ด่ำกับความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลนี้ เมื่อความทะเยอทะยานในการทำอาหารของเราเริ่มต้นขึ้น เปลี่ยนจากMastering the Art of French Cooking เป็น The Art of Simple Food –มารี มัลคอล์ม

Johnny Cash: The Lifeโดย Robert Hilburn : Hilburn—ผู้นับ Cash เป็นเพื่อนและเป็นนักข่าวเพลงคนเดียวในคอนเสิร์ต Folsom Prison ที่มีชื่อเสียง—ดึงมาจากการสัมภาษณ์ส่วนตัวของเขากับนักร้องรายนี้ ตลอดจนเนื้อหาใหม่

จากวงในของ Cash เพื่อสร้างชีวประวัติที่มีทั้งความเห็นอกเห็นใจและชัดเจน – Chris Schluep

GClub Slot สมัครเล่น GClub Slot เกมส์ GClub Slot

GClub Slot สมัครเล่น GClub Slot เกมส์ GClub Slot เว็บพนันคาสิโน คาสิโนจีคลับ เล่นคาสิโนจีคลับ ทดลองเล่นคาสิโน เล่นคาสิโนเว็บไหนดี แอพคาสิโนสด แอพคาสิโน ไลน์คาสิโน

โปรแกรม Taro Koki ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ GTChannel กล่าวว่า “เราตั้งเป้าที่จะคว้าเม็ดเงินโฆษณาหลายพันล้านดอลลาร์ในหมวดยานยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นหนึ่งในหมวดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา “

นี่ไม่ใช่กางเกงสีกากีแบบดั้งเดิมของคุณ เนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ประเภทเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน นี่คือ X-game เนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นเยาว์ที่เน้นแอ็คชั่น”

บริษัทได้เปิดตัวซีรีส์ตอนพิเศษ ได้แก่ “Behind the Smoke” ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ซึ่งติดตาม Daijiro Yoshihara แชมป์ Formula D ปี 2011 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Discount Tire; คุณสมบัติของผู้ชนะเลิศเหรียญทอง X-games

และ Top Gear USA เป็นเจ้าภาพ Tanner Foustเกี่ยวกับ GTChannel

GTChannel ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ผ่านการรับรองจาก YouTube เป็นเครือข่ายหลายช่องที่เน้นอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมุ่งเน้นที่กีฬายานยนต์ ด้วยจำนวนการดูมากกว่า 325 ล้านครั้ง 132+ ช่อง สมาชิก 452K และเติบโตอย่างต่อ

เนื่องโดยมีจำนวนการดู 1 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ GTChannel ได้เข้าสู่ชุมชนผู้

สร้างเนื้อหาที่หลงใหลในรถยนต์ ฟีเจอร์เนื้อหาระดับสากล เช่น ซีรีส์ปรับแต่งเสียงของญี่ปุ่น Hot Version และ Video Option เนื้อหาการรวมแบรนด์กับ Sony Computer Entertainment และการร่วมมือกับแบรนด์ยานยนต์ระดับโลก

ล้วนมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรชายอายุ 18-34 ปีที่เป็นที่ปรารถนา GTChannel มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคัลเวอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.gtchannel.com และhttp://www.youtube.com/user/GTchannelLantra: การสร้างโอกาสในการทำงานในภาคที่ดินของสกอตแลนด์27 มิถุนายน 2556 05:15 น. เวลาออมแสงตะวันออก

วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 ผู้ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมทางบกและคุณสมบัติชั้นนำในสกอตแลนด์ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์จัดหางานหลักที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เปลี่ยนอาชีพและผู้ที่ต้องการเป็นเจ้านายของ

ตัวเอง

“ลองดูสิ ฉันประหลาดใจมากที่สนุกกับมัน!”ทวีตนี้Lantra Awards กำลังมองหาการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในเศรษฐกิจชนบทของสกอตแลนด์โดยการเพิ่มขนาดของเครือข่ายผู้สอนเป็นสองเท่า

แคมเปญจัดหางานหวังว่าจะดึงดูดผู้คนจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมด้วยงานที่สอง John Eccles ชาวนาจากสกอตแลนด์ตอนกลาง ทำงานเป็นผู้สอนอิสระกับ Lantra Awards มา 27 ปี จอห์น วัย 55 ปีจากเมืองทิลลิ

คูลทรีใกล้เมืองสเตอร์ลิงกล่าวว่า “เนื่องจากธรรมชาติของการทำฟาร์มที่คาดเดาไม่ได้ ฉันพบว่าการมีรายได้แหล่งที่สองมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” “ฉันปฏิบัติตามคำมั่นในการสอนเกี่ยวกับ

ปฏิทินการทำฟาร์มและเดินทางไปทำงานทั่วสกอตแลนด์ ฉันชอบส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการเกษตรเป็นพิเศษ และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของตนเอง”

Simon Bristow ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ Lantra ให้ความเห็นเกี่ยวกับแคมเปญการรับสมัครใหม่ว่า “นี่เป็นผลมาจากความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมและคุณสมบัติของเราทั่วสกอตแลนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

Lantra ขอแนะนำว่าผู้สมัครที่มีศักยภาพจำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่พวกเขาเลือกและถือหรือทำงานเพื่อให้ได้คุณสมบัติการสอนที่เป็นที่ยอมรับหรือใบรับรองการฝึกอบรมเทคนิคการสอน พวกเขาควรมี

คุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี

ไซม่อนกล่าวเสริมว่า: “เราภาคภูมิใจในคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมของเรา ดังนั้นเราจึงต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาส่งพวกเขาโดยบุคลากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับงานนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีกระบวนการ

อนุมัติที่เข้มงวดสำหรับผู้สอนใหม่ ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่สนใจติดต่อ ทีมของเราสามารถแนะนำผู้คนตลอดกระบวนการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วม”

จอห์นสรุปโดยเสนอกำลังใจเล็กน้อยให้ทุกคนที่สนใจ “ลองดูสิ ฉันประหลาดใจมากที่สนุกกับมัน!” เขาพูดว่า. “เราต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม Lantra สามารถช่วยคุณได้ในส่วนที่เหลือ”

เราสนับสนุนให้ผู้คนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไปที่เว็บไซต์ Lantra Awards และลงทะเบียนความสนใจ ( www.lantra-awards.co.uk/join ) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลมาที่ sales@lantra.co.uk หรือโทร 02476 69 69

96

*มีกรณีศึกษา* – เรามีกรณีศึกษาของ John Eccles เกษตรกรจากสกอตแลนด์ตอนกลางที่กำลังหารายได้เสริมจากธุรกิจเกษตรกรรมของเขาด้วยการทำงานเป็นผู้สอนอิสระเพื่อจัดส่งหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรของ Lantra ทั่ว

สกอตแลนด์หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

Lantra คือ Sector Skills Council สำหรับอุตสาหกรรมบนบกและสิ่งแวดล้อม โดยทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงการฝึกอบรม คุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ

Lantra เป็นตัวแทนของ 16 อุตสาหกรรม: การเกษตร; การดูแลสัตว์ เทคโนโลยีสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม; ม้า; ฟาร์มปศุสัตว์; ฟันดาบ; การจัดการประมง ดอกไม้; การจัดการเกมและสัตว์ป่า วิศวกรรมบนบก

พืชสวน การจัดสวน และสนามกีฬา การผลิตพืชสวน; ต้นไม้และไม้และกิจกรรมสัตวแพทย์Parasiteโดย Mira Grant : หนังสือเล่มแรกในซีรีส์สองตอนที่เป็นลางร้ายผสมผสานจินตนาการไซไฟเข้ากับความน่ากลัวของสยองขวัญที่เป็นจริงจากนั้นจึงนำเสนอเหมือนหนังระทึกขวัญที่น่าขนลุกซึ่งอยู่ภายใต้ผิวหนังของคุณในแบบ

ที่ดีมาก –โรบิน เอ. รอธแมน

Elemental Transforms การประมวลผลวิดีโอสำหรับโฆษกสาธารณะของเยอรมัน NDRโซลูชันจาก Elemental เปิดใช้งานการเข้ารหัสเชิงเส้นแบบสดพร้อมทั้งลดต้นทุนการแจกจ่ายวิดีโอ

29 กรกฎาคม 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกพอร์ตแลนด์, Ore.–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 61 Elemental Technologies ซัพพลายเออร์ชั้นนำของโซลูชันวิดีโอสำหรับการจัดส่งเนื้อหาแบบหลายหน้าจอประกาศว่า

Norddeutscher Rundfunk (NDR) ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะของเยอรมันได้ปรับใช้ระบบประมวลผลวิดีโอ

Elemental ? Live เพื่อดำเนินการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การเข้ารหัสเนื้อหาสด ระบบ Elemental ช่วยให้ NDR สร้างวิดีโอสตรีมของการออกอากาศรายการ ข่าวสาร และกิจกรรมพิเศษสำหรับพอร์ทัลเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อน

ที่ที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะและฟรี การปรับใช้ได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตร Elemental LOGIC Media Solutions ในเยอรมนี

“เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ LOGIC GClub Slot Media เพื่อนำเสนอโซลูชั่น NDR ที่ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และปรับปรุงคุณภาพวิดีโอตลอดจนการสนับสนุนในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง”

ทวีตนี้NDR เลือกระบบ Elemental เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มแบบหลายหน้าจอ โดยอ้างถึงการประมวลผลวิดีโอที่ทรงพลัง ความหนาแน่นของการเข้ารหัส และเอาต์พุตวิดีโอคุณภาพสูงเป็นข้อได้เปรียบหลัก ในเวิร์กโฟลว์ NDR แต่ละ

ระบบ Elemental Live รองรับอินพุต HD-SDI สี่อินพุตพร้อมกัน สตรีม 11

รายการถูกเข้ารหัสจากอินพุตแต่ละรายการเพื่อแจกจ่ายโดยตรงไปยังเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา Akamai (CDN) สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ NDR สามารถเพิ่มการสตรีมสดในรอยเท้าที่ลดลงในขณะที่ลดขนาดการใช้ผู้ให้บริการภายนอก

เพื่อสนับสนุนการแปลงรหัสภายในและเวิร์กโฟลว์การส่งข้อมูล

“NDR ได้ใช้แนวทางที่บุกเบิกในการประมวลผลวิดีโอ การสตรีม และการส่งมอบโดยนำการเข้ารหัสมาใช้ภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนการจัดจำหน่าย” John Nemeth รองประธานฝ่ายขาย Elemental ของ EMEA กล่าว “เรายินดีที่ได้

เป็นพันธมิตรกับ LOGIC Media เพื่อนำเสนอโซลูชั่น NDR ที่ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และปรับปรุงคุณภาพวิดีโอตลอดจนการสนับสนุนในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง”เกี่ยวกับ Elemental

Elemental Technologies เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านโซลูชันวิดีโอสำหรับการจัดส่งเนื้อหาแบบหลายหน้าจอ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน โดยเป็นผู้บุกเบิกการใช้โปรเซสเซอร์

กราฟิกเพื่อขับเคลื่อนการสตรีมวิดีโอที่ปรับเปลี่ยนได้ผ่านเครือข่าย IP นำเสนอ

โซลูชั่นที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับแฟรนไชส์สื่อชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วโลก Elemental ช่วยให้ผู้ดำเนินการรายการโทรทัศน์ โปรแกรมเมอร์เนื้อหา สตูดิโอ

ภาพยนตร์ และผู้ประกาศข่าวกีฬานำวิดีโอไปยังหน้าจอใดก็ได้ ทุกเวลา ทั้งหมดในคราวเดียว บริษัทมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงคโปร์ และบราซิล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่

http://www.elementaltechnologies.com และติดตาม @elementaltech บน TwitterJamba Juice ฉลองครบรอบหนึ่งปีในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมโปรโมชั่นวันสมูทตี้ฟรีในวันที่ 31 กรกฎาคม
กิจกรรมตอกย้ำไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง กระฉับกระเฉงของ Jamba และการสนับสนุนจากชุมชน

เอเมอรีวิลล์, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2558 Jamba Juice Company แบรนด์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพชั้นนำที่กระฉับกระเฉงประกาศในวันนี้ว่า เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการนำสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่าง

กายมาสู่เขตมหานครวอชิงตัน ดี.ซี. สมูทตี้ 16 ออนซ์ฟรีที่ Dupont Circle, Union Station และ Montgomery Mall ซึ่งดำเนินการผ่านการร่วมทุนกับเทนนิสและซูเปอร์สตาร์ Washington Kastles Venus Williams การเฉลิมฉลอง

และข้อเสนอสมูทตี้ฟรีจะมีขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. – 18:00 น. EDT

“พื้นที่วอชิงตันสนับสนุน Jamba และความมุ่งมั่นของเราในการทำให้ชุมชนมีสุขภาพดี และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับแฟน ๆ และพันธมิตรในชุมชนของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอสมูทตี้ฟรีและโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นในวันที่ 31

กรกฎาคม”

ทวีตนี้ในเดือนกรกฎาคม 2555 Jamba เปิดร้านสองแห่งใน DC ใน Dupont Circle และ Union Station เพื่อเสริมสถานที่ตั้งใน Montgomery Mall ซึ่งเปิดในปี 2011 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของ Obama อย่าง Hilda Solis

และศัลยแพทย์ทั่วไปของสหรัฐฯ Regina Benjamin เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งใหญ่ที่ Dupont Circle และทำหน้าที่เป็น “นักผสมพันธุ์ผู้มีชื่อเสียง” ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานหนักและการอุทิศตนของ Jamba ต่อชุมชนในขณะที่กล่าวถึงผู้เข้า

ร่วมงาน

ความมุ่งมั่นของ Jamba ในพื้นที่ DC นั้นขยายออกไปมากกว่าแค่หน้าร้านเท่านั้น เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงทั่วทั้งชุมชนแต่ละแห่งที่ Jamba ดำเนินการอยู่ Jamba ได้มอบโครงการสวน

ชุมชนและโรงเรียน DC อย่างไม่เห็นแก่ตัวผ่านการร่วมมือกับสมาคมสวนแห่งชาติ สนับสนุนองค์กรกีฬาอาชีพในท้องถิ่นรวมถึง Washington Mystics และ DC United และเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของ DC Chamber of Commerce

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของทำเนียบขาวสำหรับธุรกิจต่างๆ ในการขยายกำลังคนและจ้างเยาวชนมากขึ้น Jamba ได้จัดหางานคุณภาพสูงมากกว่า 60 ตำแหน่งให้กับผู้อยู่อาศัยใน DC และ Maryland

“พื้นที่วอชิงตันสนับสนุน Jamba และความมุ่งมั่นของเราในการทำให้ชุมชนมีสุขภาพดี และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับแฟน ๆ และพันธมิตรในชุมชนของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอสมูทตี้ฟรีและโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นในวันที่ 31

กรกฎาคม” Julie S. Washington ผู้อาวุโสกล่าว รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ บริษัท Jamba Juice “ด้วยความร่วมมือกับ Venus Williams เราตั้งตารอที่จะได้แสดงตนในพื้นที่วอชิงตันต่อไป และแบ่งปันความ

สำเร็จของเราในอีกหลายปีข้างหน้า”

ในวันที่ 31 กรกฎาคม แขกของร้าน Jamba Juice ทั้ง 3 แห่งที่เข้าร่วมจะได้รับบัตรขูดพร้อมกับสมูทตี้ 16 ออนซ์ฟรี (จำกัด 1 ใบต่อลูกค้าหนึ่งคน จนกว่าของจะหมด) บัตรขูดทั้งหมดจะให้ส่วนลดสำหรับการซื้อ Jamba ในอนาคต

และแขกผู้โชคดีหนึ่งคนจะได้รับบัตรขูดสำหรับผู้ชนะรางวัลใหญ่ โดยให้สิทธิ์ผู้ชนะในการรับสมูทตี้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีในรูปแบบของบัตรของขวัญ Jamba มูลค่า 550 ดอลลาร์ ไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อรับบัตรขูด สำหรับกฎกติกาอย่าง

เป็นทางการของบัตรขูด แขกสามารถขอสมาชิกในทีมจากร้าน Jamba Juice ที่ร่วมรายการได้

ร้านค้า Jamba ที่เข้าร่วมงาน DC Free Smoothie Day ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2013 ได้แก่:Dupont Circle – 1350 Connecticut Ave, NW, Washington, DUnion Station – 50 Massachusetts Ave, NE, Washington,

DMontgomery Mall – 7101 Democracy Blvd, เบเทสดา,MDเกี่ยวกับบริษัท Jamba Juice

Jamba Juice Company (NASDAQ: JMBA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นร้านอาหารขายปลีกชั้นนำที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงรสชาติเยี่ยม สมูทตี้ผลไม้ทั้งผล น้ำผลไม้คั้นสดและน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ

และชาร้อน ข้าวโอ๊ตร้อน ห่ออาหารเช้า แซนวิชและห่อเล็ก California

Flatbreads? โยเกิร์ตแช่แข็ง ขนมอบและของว่างหลากหลาย ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Jamba เพื่อความเพลิดเพลินที่บ้านยังมีจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศและในร้าน Jamba ณ วันที่ 2 เมษายน 2013 มีร้าน

Jamba Juice 820 แห่งทั่วโลก Jamba เป็นผู้สนับสนุนที่น่าภาคภูมิใจของ “Team Up for a Healthy America” ??ในการต่อสู้กับโรคอ้วนในวัยเด็กและสนับสนุนให้แฟน ๆ เข้าร่วมชุมชน Team Up ของคน

ดังwww.myhealthpledge.com . แฟน ๆ ของ Jamba Juice สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของ Jamba Juice ตลอดจนข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยไปที่เว็บไซต์ Jamba Juice ที่ www.JambaJuice.com

หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของ Jamba ที่ 1-866-4R-FRUIT (473-7848 ).Edimer ได้รับการจัดหาเงินทุน Series B มูลค่า 18 ล้านเหรียญ นำโดย New Enterprise Associates
บริษัทขยายคณะกรรมการด้วยความเชี่ยวชาญด้านยาเด็กกำพร้าเพิ่มเติม เริ่มการสรรหาการทดลองทางคลินิกของสารตะกั่ว EDI200 ระยะที่ 2

30 กรกฎาคม 2556 08:15 น. เวลาออมแสงตะวันออกเคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. Edimer Pharmaceuticals บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสำหรับโรคทางพันธุกรรมที่หา

ยาก X-linked Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia (XLHED) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเงินทุน Series B จำนวน 18 ล้านดอลลาร์ . นักลงทุนหลักคือ New Enterprise Associates (NEA) โดยมีนักลงทุนรายใหม่ Sanofi-

Genzyme BioVentures และนักลงทุนรายเดิม Third Rock Ventures และ VI Partners

ด้วยการทำงานร่วมกับภาคส่วนนี้ Lantra เป็นผู้นำการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นด้านทักษะและความต้องการทางธุรกิจ กำหนดมาตรฐานระดับประเทศและพัฒนาคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ทันสมัยและช่วยให้ธุรกิจ

เติบโตด้วยทักษะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.lantra.co.uติดตาม:Lantra บน Twitter ที่www.twitter.com/LantraSSC

ข้อมูลนี้มอบให้คุณโดย Cision http://news.cision.coรายชื่อผู้ติดต่ออกโดย Lantra Press OfficKerry TodkilAssistant Communications Manager โท: 02476 696 996อีเมลkerry.todkill@lantra.co.ukTomTom แสวงหาพันธมิตร

รายใหม่เพื่อผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการยานพาหนะ WEBFLEET
~ .connect การเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรมุ่งเป้าไปที่ ISV, IHV, ผู้วางระบบและผู้ให้บริการโซลูชัน ~

27 มิถุนายน 2556 03:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกอัมสเตอร์ดัม–( BUSINESS WIRE )–16 ต.ค. TomTom Business Solutions ได้เปิดตัวความคิดริเริ่มใหม่เพื่อช่วยผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการเพิ่มมูลค่าของโซลูชัน

ด้วยการผสานรวมข้อมูลการจัดการกลุ่มยานพาหนะ

“ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์นี้ เราตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับคู่ค้าของ TomTom ให้ธุรกิจมีเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่เป็น

กระดานกระโดดน้ำสำหรับพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา”

ทวีตนี้connect Partner Programจะให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและทรัพยากรแก่ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม WEBFLEET ที่ได้รับรางวัลของ TomTom

แอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น CRM, ERP และซอฟต์แวร์การวางแผนและการจัดกำหนดการ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังจากยานพาหนะและบุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่ ซึ่งให้คุณค่าที่มากกว่าแก่ผู้

ใช้ปลายทาง ฟังก์ชันเพิ่มเติมนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตระหนักถึงประโยชน์ทางธุรกิจมากมาย

“TomTom’s .connect Partner Program เป็นโครงการแรกในอุตสาหกรรมนี้ ช่วยให้ลูกค้าปลดล็อกศักยภาพที่มากขึ้นจากรถยนต์ที่เชื่อมต่อผ่านการบรรจบกันกับโซลูชันทางธุรกิจอื่นๆ” Thomas Schmidt กรรมการผู้จัดการของ

TomTom Business Solutions กล่าว

“ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์นี้ เราตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับคู่ค้าของ TomTom ให้ธุรกิจมีเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่เป็น

กระดานกระโดดน้ำสำหรับพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา”

LINK.connect API แบบเปิดของ TomTom ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานทั้งในและรอบๆ รถ ผ่านการผสานรวมกับฮาร์ดแวร์ของบริษัทอื่นอย่างราบรื่น เช่น เครื่องพิมพ์มือถือ อุปกรณ์สแกนบาร์โค้ด หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ อินเทอร์เฟซ

เดียวแบบมาตรฐาน WEBFLEET.connect ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันสำนักงาน และช่วยให้พันธมิตรสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับขนาดได้อย่างเต็มที่

เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม พันธมิตรจะได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา คีย์ API และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเทคนิคมากมาย พันธมิตรจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางการตลาดที่มีคุณค่า รวมถึงการจัดแสดงบน App Center

ออนไลน์ของ TomTom ซึ่งเปิดเผยแอปพลิเคชันธุรกิจที่เชื่อมต่อไปยังตลาดโลก

ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสมัครใช้งาน .connect Partner Progamme สามารถทำได้ที่ นี่ENDSเกี่ยวกับ TomTomTomTom (TOM2) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการนำทางและตำแหน่งที่ตั้ง

แผนที่ TomTom ข้อมูลการจราจรและเทคโนโลยีการนำทางขับเคลื่อนระบบภายในรถยนต์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชันบนเว็บ และโซลูชันของรัฐบาลและธุรกิจ

TomTom ยังออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ตามตำแหน่งของตนเอง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์นำทางแบบพกพาและโซลูชั่นการจัดการยานพาหนะตลอดจนนาฬิกาสปอร์ตที่เปิดใช้งาน GPS

TomTom มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอัมสเตอร์ดัม มีพนักงาน 3,500 คนทั่วโลก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 35 ประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tomtom.comเกี่ยวกับ TomTom Business Solutions

TomTom Business Solutions เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการยานพาหนะและบริการเทเลเมติกส์ระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ในรถของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การขับขี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยขึ้น และ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น WEBFLEET แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราสามารถปรับขยายได้สูงและมีมาตรฐานสูงสุดในแง่ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.tomtom.com/businessติดตามเราบน Twitter“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกลุ่มนักลงทุนของ Edimer”ทวีตนี้Edimer วางแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการจัดหาเงินทุนนี้เพื่อพัฒนา EDI200 ทางคลินิกในระยะต่อมา ซึ่งเป็นโปรตีนลูกผสมใหม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่ง

กำลังได้รับการพัฒนาสำหรับการรักษา XLHED หากมีการพัฒนาและรับรองอย่างเต็มที่ EDI200 จะเป็นยาตัวแรกในการรักษาอาการผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายากมากนี้ นอกจากนี้ Edimer จะสำรวจโอกาสเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ

ความเชี่ยวชาญและตำแหน่งผู้นำในชีววิทยาเชิงนิเวศ ปัจจุบัน Edimer กำลังมองหาผู้หญิงที่รู้จักหรือสงสัยว่าตนเองเป็นพาหะของ XLHED ที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังคิดที่จะขยายครอบครัว ทารกเพศชายที่เกิดมาพร้อมกับ XLHED

อาจมีสิทธิ์เข้าร่วมการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เพิ่ม NEA และ Sanofi-Genzyme BioVentures ให้กับนักลงทุนของเรา ทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการช่วยสร้างบริษัทที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งทุ่มเทให้กับการพัฒนาการรักษาและรักษาโรค

กำพร้าในท้ายที่สุด” Neil Kirby, Ph.D., ประธานและ CEO ของ Edimer กล่าว “การเริ่มต้นการศึกษาทารกแรกเกิดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับ Edimer ผู้ทำงานร่วมกันทางวิทยาศาสตร์ของเรา และรากฐานของผู้ป่วย

ความพยายามและการสนับสนุนร่วมกันนี้เป็นเครื่องมือในการบรรลุความสำเร็จของเราจนถึงปัจจุบัน”

“เรายินดีที่จะจัดหาเงินทุนและความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยเร่งความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นที่ Edimer กำลังทำเพื่อเสนอการรักษาที่ก้าวล้ำสำหรับทารกที่ได้รับผลกระทบจาก XLHED” David Mott หุ้นส่วนทั่วไปของ NEA กล่าว

“ด้วยการจัดหาเงินทุนนี้ Edimer พร้อมที่จะเริ่มทดสอบการรักษาแบบใหม่ในทารกแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบในอนาคตอันใกล้ และเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ที่แท้จริงในครั้งแรกในการรับมือกับโรคทางพันธุกรรมที่ร้ายแรงนี้”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกลุ่มนักลงทุนของ Edimer” Bernard Davitian รองประธานและกรรมการผู้จัดการ Sanofi-Genzyme BioVentures กล่าว “ทีมงานของ Edimer ได้ทำงานที่น่าประทับใจเพื่อพัฒนา EDI200 เพื่อ

เป็นการรักษา XLHED เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาโดยตรงมากขึ้นในขณะที่พวกเขาพัฒนาผู้สมัครยาผ่านการพัฒนาขั้นต่อไป”

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน David Mott จะเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ของคณะกรรมการจาก NEA, Third Rock Ventures, Sanofi-Genzyme และ VI Partners จะเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านยา

เด็กกำพร้าจำนวนมากที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการแล้วเกี่ยวกับ EDI200

EDI200 เป็นโปรตีนทดแทน ectodysplasin-A (EDA-A1) ซึ่งเป็นตัวแทนของโมเลกุลประเภทใหม่ที่ออกแบบมาอย่างมีเหตุผลเพื่อแก้ไขความผิดปกติของพัฒนาการที่เฉพาะเจาะจง แสดงให้เห็นว่า EDI200 สามารถจับกับตัวรับ

EDA-A1 โดยเฉพาะ ซึ่งกระตุ้นวิถีการส่งสัญญาณที่นำไปสู่การพัฒนาตามปกติ EDI200 ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมและทนทานในแบบจำลองสัตว์ของ XLHED โดยมีอัตราการตายและการเจ็บป่วยที่ลดลงอย่างเห็นได้

ชัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้กำหนดให้ยาเด็กกำพร้าและสถานะ Fast Track เป็น EDI200 EDI200 ยังมีการกำหนดยาเด็กกำพร้าในยุโรปเกี่ยวกับ XLHED@TomTomBusiness

แพลตฟอร์มของ T3Media รองรับกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์วิดีโอของ NHK Enterprises ทางออนไลน์
ฟุตเทจพรีเมียมจากคลัง NHK พร้อมให้ใช้งานแล้วสำหรับการค้นหา ดูตัวอย่าง และดาวน์โหลดออนไลน์

26 มิถุนายน 2556 21:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกโตเกียว–( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. NHK Enterprises, Inc. (‘NEP’ ในที่นี้) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานให้สิทธิ์การใช้งานภาพเพียงรายเดียวของ NHK

Archives สำหรับตลาดในประเทศ และ T3Media, Inc. ผู้ให้

บริการชั้นนำด้านระบบคลาวด์ บริการจัดการวิดีโอและการออกใบอนุญาต ประกาศเมื่อวันนี้ว่า NEP กำลังใช้ผลิตภัณฑ์T3 Library Manager ของบริษัท NEP กำลังใช้โซลูชันเพื่อเข้าถึงไลบรารีฟุตเทจของ NHK ผ่านระบบแสดง

ตัวอย่างและการนำส่งบนเว็บสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

“ด้วยการนำแพลตฟอร์มขั้นสูงของ T3Media มาใช้ เรากำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลสำหรับธุรกิจลิขสิทธิ์ภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าของเราได้”

ทวีตนี้ระบบการแสดงตัวอย่างและการนำส่งบนเว็บช่วยให้ผู้ผลิตวิดีโอของญี่ปุ่นเข้าถึง แสดงตัวอย่าง และดาวน์โหลดไฟล์หลักจากคอลเลกชันวิดีโอระดับพรีเมียมจำนวนมากของ NHK Archives

“การตัดสินใจนี้ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ทำงานสร้างเนื้อหา” Shohei Nakazawa กรรมการผู้จัดการ กลุ่มลิขสิทธิ์และจดหมายเหตุของ NEP กล่าว “ด้วยการนำแพลตฟอร์มขั้นสูงของ T3Media มาใช้ เรากำลังสร้างห่วง

โซ่อุปทานดิจิทัลสำหรับธุรกิจลิขสิทธิ์ภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงการบริการลูกค้าได้”

Kevin Schaff ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง T3Media กล่าวว่า “เป็นเกียรติที่ NEP ได้นำ T3 Library Manager มาใช้สำหรับดูตัวอย่างออนไลน์และส่งมอบไฟล์เก็บถาวร บริษัทสื่อรายใหญ่ที่สุดของโลกหลายแห่งใช้ T3 Library Manager เพื่อ

จัดการข้อมูลเมตาของไลบรารี เนื้อหาตัวอย่าง หรือส่งไฟล์หลักทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรารู้สึกตื่นเต้นที่เห็นว่า NEP สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราเพื่อสนับสนุนธุรกิจลิขสิทธิ์ภาพ”

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ ahagstrom@t3media.comเกี่ยวกับธุรกิจขายฟุตเทจ NHK Enterprises, Inc.

NEP Footage Sales ได้รับมอบหมายจาก NHK ในฐานะตัวแทนจำหน่ายฟุตเทจ NHK แต่เพียงผู้เดียวในญี่ปุ่น บริการของเรารวมถึงการวิจัยแบบออฟไลน์และการส่งมอบหลักสำหรับลูกค้าในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ สำหรับแพ็ค